Hvordan velge programfag?

Blå logo mindre

Programfag velges tidlig i 2. semester og blir gjennomført klassevis. I forkant av dette har skolen informasjon fra rådgiver/avdelingsleder og fagtorg med alle klassene, men det er også viktig å snakke med lærerne sine om innholdet i de fagenen de underviser.

I denne presentasjonen kan du se flere eksempler på fagvalg, fagtilbud og utdanninger som krever spesielle fag.

Hvordan skal fagvalget mitt se ut? Hvilke programfag må jeg ha?

I Vg2 må du ha 4 programfag, mens i Vg3 må du ha minimum 3. Et av fagene du velger må være matematikk. To av fagene må være innen det fagområdet du har valgt (realfag eller SSØ) og ha fordypning. Det vil si at du må ha 1 og 2-utgaven av faget, hvor 1 blir tatt i vg2 og 2 i vg3. 

Modellen nedenfor viser rammene for et Vg2-fagvalg, Programfag 1 og 2 er fordypningsfagene, mens programfag 3 er et valgfritt fag som ikke nødvendigvis må være hentet fra fra programområdet (en realfagselev kan f.eks ha sosiologi som fag 3). Matamtikk kan være et programfag hvis du er realfagselev.

 

Fagvalg