Hvordan velge programfag?

Blå logo mindre

Programfag for Vg2 velges i desember/januar i Vg1, og blir gjennomført klassevis. I forkant av dette får elevene informasjon fra rådgiver/avdelingsleder og det arrangeres fagtorg hvor elevene kan snakke med lærere som underviser i faget. 

I denne presentasjonen kan du se flere eksempler på fagvalg, fagtilbud og utdanninger som krever spesielle fag.

Hvordan skal fagvalget mitt se ut? Hvilke programfag må jeg ha?

I Vg2 må du ha fire fag, hvor et av fagene må være matematikk. I Vg3 må du ha minimum tre programfag, hvor to av fagene må gi fordypning innenfor programområdet ditt (Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Modellen nedenfor viser rammene for et Vg2-fagvalg, Programfag 1 og 2 er fordypningsfagene, mens programfag 3 er et valgfritt fag som ikke nødvendigvis må være hentet fra fra programområdet (en realfagselev kan f.eks ha sosiologi som fag 3). Programfag i matematikk er et fordypnbingsfag dersom du har programområde realfag.

 

Fagvalg