Hovedseksjon

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Utemiljø bro.JPG

En barne- og ungdomsarbeider har en meget viktig jobb med å skape best mulig oppvekstmiljø for barn og unge. Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Du skal kunne være en god rollemodell for barn og unge.

Jobben din vil bestå av å:

  • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Din jobb vil fremme samspill og fellesskap i et miljø preget av lek, utforskning og læring
  • Jobbe med grupper og enkelt personer med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet, og i nær samhandling med barn, unge, foresatte og kolleger
  • Fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse jobber du også ut i fra barnas funksjonsnivå og livssituasjon

Faget krever politiattest. Les mer her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Kontakt oss: Helse og oppvekstfag

Avdelingsleder Trine Årstadvold
Tlf: 94 86 75 83
Epost: trine.arstadvold@osloskolen.no

Rådgiver Ida Krogh Eide
Tlf: 47 51 80 15
Epost: ida.eide@osloskolen.no

 

Fagoversikt Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypning
Samfunnsfag
Norsk
Kroppsøving