Hovedseksjon

Salg, service og reiseliv, tilrettelagt

Ringer

Du som velger Salg, service og reiseliv, tilrettelagt opplæring, får mulighet til å: 

 • lære teori knyttet til arbeidspraksis
 • ta deler av et fag
 • få arbeidsutplassering
 • ta fag med karaktervurdering
 • gå i klasse med 10 elever

Alle elever har tilgang på bærbar PC. 

Tilbudet ligger innenfor programområdet salg, service og reiseliv (yrkesfagkompetanse). Elevene kan ta alle VG1-fag over to år. Alle elevene har individuell opplæringsplan. Elevene kan få karaktervurdering i fag dersom de følger hele læreplanen, eller de kan ta deler av et fag. Elevene har praksis i arbeidslivet eller i elevbedrift på skolen en dag i uken. Vi bruker elevbedrift som metode. Målet er forberedelse til tilrettelagt arbeid, lærekandidat (grunnkompetanse) eller ordinær undervisning.

Elevene har 35 timer i uken med disse fagene: 

Programfag og YFF:

 • forretningsdrift
 • markedsføring og innovasjon
 • kultur og samhandling
 • YFF (yrkesfaglig fordypning), arbeidspraksis

Fellesfag:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk
 • naturfag
 • kroppsøving
 • samfunnsfag

 

Kontakt oss: Tilrettelagt opplæring

Avdelingsleder Ulla Hope
Tlf: 
E-post: ulla.hope@osloskolen.no