Service og samferdsel, tilrettelagt

logo

Du som velger service og samferdsel, tilrettelagt opplæring, får mulighet til å: 

 • lære teori knyttet til arbeidspraksis
 • ta deler av et fag
 • få arbeidsutplassering
 • hospitere i ordinære klasser
 • ta fag med karaktervurdering
 • gå i klasse med 10 elever

Alle elever har tilgang på bærbar PC. 

Tilbudet ligger innenfor programområdet service og samferdsel (yrkesfagkompetanse). Elevene kan ta alle VG1-fag over to år. Alle elevene har individuell opplæringsplan. Elevene kan få karaktervurdering i fag dersom de følger hele læreplanen, eller de kan ta deler av et fag. Elevene har praksis i arbeidslivet eller i elevbedrift på skolen en dag i uken. Målet er forberedelse til tilrettelagt arbeid, lærekandidat (grunnkompetanse) eller ordinær undervisning.

Elevene har 35 timer i uken med disse fagene: 

Fellesfag:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk
 • naturfag
 • kroppsøving
 • samfunnsfag

Programfag og YFF:

 • administrasjon og økonomi
 • markedsføring og salg
 • sikkerhet og transport
 • YFF (yrkesfaglig fordypning), arbeidspraksis
 • elevbedrift som metode