Hovedseksjon

Studiespesialisering, tilrettelagt opplæring i egne grupper

Avdeling for tilrettelagt opplæring

Dette er et tilbud for elever som søker videregående opplæring med fortrinnsrett, og som er spesielt interessert i teoretiske fag. Mål for opplæringen er grunnkompetanse.

Det vil være et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering.

Vi tar utgangspunkt i følgende fag fra læreplanverkets Vg1:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving

og supplerer med noen programfag fra Vg1 og Vg2.

Gruppen har plass til 10 elever, og det er faglærere og én assistent knyttet til gruppen. Det er 30 uketimer undervisning.