Hovedseksjon

Studiespesialisering, tilrettelagt opplæring i egen gruppe

Avdeling for tilrettelagt opplæring

Dette er et tilbud for elever som søker videregående opplæring med fortrinnsrett, og som kan ta Vg1 studiespesialisering over to eller flere år i gruppe på 10 elever. Det er to kontaktlærere og en assistent tilknyttet klassen.

Tilbudet er for elever som ønsker et fullverdig Vg1, men som trenger ekstra tid for å fullføre.

Vi ønsker å legge opp til at elevene skal ha mulighet til å gjøre seg ferdig med et eller flere fag det ene året, for og kunne konsentrere seg om andre fag året etter. 

Målet er å fullføre Vg1. 

Fag og timetall: 

  • Norsk 4 t/uke
  • Engelsk 5 t/uke
  • Matematikk 5 t/uke
  • Samfunnskunnskap 3 t/uke
  • Geografi 2 t/uke
  • Naturfag 5 t/uke
  • Kroppsøving 2 t/uke
  • Fremmedspråk 4 t/uke