Hovedseksjon

Vg1 Salg, service og reiseliv

Avdeling for service

Du kan ta fagbrev i: salg, reiseliv, sikkerhet eller service- og administrasjon.

Undervisningen vår er praktisk og yrkesrettet. Vi har to elevbedrifter som vi bruker i undervisningen i tillegg til at du har praksis i bedrift en dag i uken. (Vanlig klasseromsundervisningen er byttet ut med temauker hvor vi på en praktisk måte gir deg den kompetansen de trenger.)

Kaffebønna: 
Elevene driver sin egen kaffebar hvor de har ansvar for alt av produksjon, produkter, salg, markedsføring og økonomi med veiledning fra lærer.

Butikk:
Elevene driver sin egen butikk hvor de selger skolegensere, sesongvarer og har egne pop-ups gjennom skoleåret. Elevene har ansvar for salg, markedsføring og økonomi med veiledning fra lærer. Elevene er med og styrer hva butikken skal inneholde av varer, hva prisene skal være, og hvordan butikken skal se ut.

Praksis i bedrift:
Vi har tett samarbeid med næringslivet og en dag i uken pluss to arbeidsuker i året er elevene ute og jobber i en bedrift. Mange elever går læretiden sin i de bedriftene de har praksis i. Ved å tidlig knytte kontakter med næringslivet får elevene verdifull arbeidserfaring som kan føre til deltidsjobb for de som ønsker det.

Du som velger Salg, service og reiseliv lærer:

  • Å jobbe med kommunikasjon for å gi god service og bygge relasjoner til mennesker
  • Å samarbeide med mennesker fra forskjellige kulturer
  • Å forstå hva kunden ønsker seg og å hjelpe på best mulig måte
  • Å holde gode presentasjoner og snakke foran andre mennesker
  • Å være kreativ, komme med idéer og skape nye løsninger med fokus på bærekraft
  • Å takle endringer og lære deg å se nye muligheter hvis noe ikke går som forventet
  • Å tilpasse deg et arbeidsliv med skiftende trender og teknologi
  • Å bruke digitale verktøy
  • Å starte ungdomsbedrift

Kontakt oss: Salg, service og reiseliv

Avdelingsleder Patrick Smestad
Tlf: 95 52 61 65
Epost: patrick.smestad@osloskolen.no

Rådgiver Tove Krüger
Tlf: 95 86 38 96
Epost: tove.kruger@osloskolen.no

 

Fagoversikt Vg1 Salg, Service og reiseliv

Markedsføring og innovasjon
Yrkesfaglig fordypning
Forretningsdrift
Kultur og samhandling
Engelsk
Kroppsøving
Matematikk
Naturfag