Hovedseksjon

Vg2 Helsearbeiderfag

Helse og oppvekstfag

En helsefagarbeider har en meget viktig jobb. Du vil jobbe med å gi praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner. Dette krever kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon, samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse.  

Din jobb som helsefagarbeider består av:

  • Gi pleie og omsorg til syke, skadede eller personer med nedsatt funksjonsevne
  • Planlegge, prioritere og utføre tiltak for mennesker som med ulike hjelpebehov
  • Observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader, lidelser, og til å iverksette ulike forebyggende eller behandlende tiltak

Kontakt oss: Helse og oppvekstfag

Avdelingsleder Trine Årstadvold
Tlf: 94 86 75 83
Epost: trine.arstadvold@osloskolen.no

Rådgiver Ida Krogh Eide
Tlf: 47 51 80 15
Epost: ida.eide@osloskolen.no