Helsearbeiderfag, VG2

Logo

Som helsefagarbeider kan du jobbe i hjemmetjenesten, på sykehjem, på sykehus, på bo- og servicesenter, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede, i rusomsorgen og som personlig assistent hjemme hos mennesker med ulike funksjonshemminger. En helsefagarbeider har en meget viktig jobb. Du vil jobbe med å gi praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner. Dette krever kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon, samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse.  

Din jobb som helsefagarbeider består av:

  • Gi pleie og omsorg til syke, skadede eller personer med nedsatt funksjonsevne
  • Planlegge, prioritere og utføre tiltak for mennesker som med ulike hjelpebehov
  • Observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader, lidelser, og til å iverksette ulike forebyggende eller behandlende tiltak