Vg2 Helsearbeiderfag

Logo

En helsefagarbeider har en meget viktig jobb. Du vil jobbe med å gi praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner. Dette krever kunnskap og ferdigheter innenfor kommunikasjon, samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse.  

Din jobb som helsefagarbeider består av:

  • Gi pleie og omsorg til syke, skadede eller personer med nedsatt funksjonsevne
  • Planlegge, prioritere og utføre tiltak for mennesker som med ulike hjelpebehov
  • Observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader, lidelser, og til å iverksette ulike forebyggende eller behandlende tiltak