Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyret 2023

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Nydalen og de andre videregående skolene i Oslo består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.

Møtene er åpne, og saksliste og referater legges ut på skolens nettsider. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker! Varamedlemmer savnes, meld deg hvis du har lyst!

 

I perioden 2023-24 består driftsstyret ved Nydalen videregående skole av:

Maria Lobo, ekstern. Leder

Stein Øberg, ekstern, 932 17 436. Stein.oberg@gmail.com
Svein Erik Munkelien, ekstern. 484 00 789, Munken1960@gmail.com
Selma Stinsvåg, elev
Sofia J. Ren, elev
Ståle Nordli, lærer. Stalen0408@osloskolen.no
Caroline Johansen, lærer Caroll2508@osloskolen.no

 

Rektor Linn-Siri Jensen og assisterende rektor Grethe Rostad forbereder og deltar på møtene, eventuelt sammen med kolleger.

Organisasjonsmessig er driftsstyret plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, unntatt personalsaker.

Driftsstyrets oppgaver ble 8.10.2009 fastsatt av Bystyret i Reglement for driftsstyrene i Osloskolene.