Driftsstyret

Logo

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre, som har ansvar for å:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Nydalen og de andre videregående skolene i Oslo består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.

Møtene er åpne, og saksliste og referater legges ut på skolens nettsider. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker! Varamedlemmer savnes, meld deg hvis du har lyst!

 Driftsstyret fotografert på første møte skoleåret 2015-2016. Fra venstre: Svein Erik Munkelien, Ståle Nordli, Grethe Rostad, Melissa Saari, Brit Teien, Stein Øberg, Linn-Siri Jensen, Ole Kristian Sandvik. Mari Sølvberg Hoel var ikke til stede da bildet ble tatt.

Driftsstyret fotografert på første møte skoleåret 2015-2016. Fra venstre: Svein Erik Munkelien, Ståle Nordli, Grethe Rostad, Melissa Saari, Brit Teien, Stein Øberg, Linn-Siri Jensen, Ole Kristian Sandvik.  

I perioden 2015-17 består driftsstyret ved Nydalen videregående skole av:

Stein Øberg, ekstern - leder. 932 17 436. stein.oberg@gmail.com
Svein Erik Munkelien, ekstern. 484 00 789, munken1960@gmail.com
Brit Teien, ekstern. 906 72 543, brit@alliansepartner.no
Ayoub Zannachi, elev - ayoub2710@osloskolen.no
Ståle Nordli, lærer. 958 28 432, stalen0408@osloskolen.no
Melissa Saari, lærer. 922 41 359 melissa.saari@osloskolen.no 
Anne Katrine Eek 

Rektor Linn-Siri Jensen og prorektor Grethe Rostad forbereder og deltar på møtene, eventuelt sammen med kolleger.

Organisasjonsmessig er driftsstyret plassert mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, unntatt personalsaker.

Driftsstyrets oppgaver ble 8.10.2009 fastsatt av Bystyret i Reglement for driftsstyrene i Osloskolene.