Hovedseksjon

Klage på karakterer

  • Klagefrist skriftlig hurtigklage eksamen (for ST Vg3): 26.06.2024 kl. 12.00. Leveres kontoret. Eleven må levere klage. Klagen må ikke begrunnes. Eget skjema må brukes. 
  • Klagefrist ordinær klage eksamen: 01.07.2024 kl. 14.00. Leveres kontoret. Eleven må leverer klage. Klagen må ikke begrunnes. Eget skjema må brukes. 
  • Klagefrist standpunkt hurtigklage (for ST Vg3): 10.06.2024 kl. 10.00. Leveres rektor. Eleven må levere klagen. Klagen må begrunnes. Eget skjema må brukes. 
  • Klagefrist ordinær klage standpunkt (ST Vg3): 17.06.2024. Leveres rektor. Eleven må levere klagen. Klagen må begrunnes. Eget skjema må brukes. 
  • Klagefrist standpunkt (Vg1 ST/Y-fag, Vg2 ST/Y-fag og 3HSA): 01.07.2024 kl. 14.00. Leveres rektor.  Eleven må levere klagen. Klagen må begrunnes. Eget skjema må brukes. 

Utsatt, ny og særskilt eksamen avholdes i november/desember 2024.