Vår profil

Blå logo mindre

Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig utgangspunkt og mål for hvordan deres skolehverdag skal være hos oss. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine forutsetninger, skal «ha mulighet til å nå så langt de kan».

Vår profesjonalitet er definert på bakgrunn av vår faglige kompetanse, regelkompetanse og relasjonskompetanse, og er således avgjørende for i hvilken grad vi lykkes i arbeidet med elevene. Vi har som målsetting at vi skal være den beste skolen vi kan være for våre elever til enhver tid. Derfor samarbeider vi tett med skolens elevråd, som har som mantra at dersom elevene trives er det større sjanse for at de lykkes med å nå sine mål. En personlig tilnærming der de ansatte ser elevene, og et elevmiljø hvor elevene opplever at de kan være den de er, skaper en god skolehverdag for elevene våre.

Å se elevene er en selvfølge, men å se elevene med «det gode blikket» er å gjøre en forskjell. Vi ønsker å gjøre en forskjell.

Viktigst av alt er at vi står sammen for elevene.

Linn-Siri Jensen,
Rektor

Les mer i vår identitetsguideIdentitetsguide

Se "vær den du er"-kortfilmene

Du kan også se våre videoer nedenfor.