Studiespesialisering med arbeidslivstrening

Ringer

Vi tilbyr arbeidslivstrening i mindre grupper.

 • Dette er et tilbud for elever som skal ha individuell opplæringsplan (IOP) i alle fag.
 • All opplæring tar sikte på å høyne elevens generelle funksjonsnivå, og det legges stor vekt på sosial trening, selvstendighet og gode arbeidsvaner. Elevene lærer teori knyttet til praksis.  
 • Målet er best mulig forberedelse til framtidig tilrettelagt arbeid og dagligliv.

Klassene har 4-5 elever og har 30 timer i uken med disse fagene:

 • fellesfag (norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, engelsk, kroppsøving)
 • arbeidslivstrening: kontorfag, formgivning, verksted- og vaktmestertjenester eller mat og helse
 • drama/friluftsliv

Fra skoleåret 2021/2022 tilbyr vi tilrettelagt studiespesialiserende. Dette er et tilbud for elever som søker videregående opplæring med fortrinnsrett, og som er spesielt interessert i teoretiske fag. Mål for opplæringen er grunnkompetanse.

Det vil være et helhetlig spesialpedagogisk tilbud, der alle elevene har IOP basert på sin sakkyndige vurdering.

Vi tar utgangspunkt i følgende fag fra læreplanverkets Vg1:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving

og supplerer med noen programfag fra Vg1 og Vg2.

Gruppen har plass til 10 elever, og det er faglærere og én assistent knyttet til gruppen. Det er 30 uketimer undervisning.

 

Kontakt oss: Tilrettelagt opplæring

Avdelingsleder Inga Marie Haddal Holten
Tlf: 93 82 68 18
E-post: inga.holten@osloskolen.no

 

Rådgiver Tove Krüger
Tlf: 95 86 38 96
E-post: tove.kruger@osloskolen.no