Hovedseksjon

Studiespesialisering med arbeidslivstrening

Ringer

Vi tilbyr arbeidslivstrening i mindre grupper.

  • Dette er et tilbud for elever som skal ha individuell opplæringsplan (IOP) i alle fag.
  • All opplæring tar sikte på å høyne elevens generelle funksjonsnivå, og det legges stor vekt på sosial trening, selvstendighet og gode arbeidsvaner. Elevene lærer teori knyttet til praksis.  
  • Målet er best mulig forberedelse til framtidig tilrettelagt arbeid og dagligliv.

Klassene har 4-5 elever og har 30 timer i uken med disse fagene:

  • fellesfag (norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, engelsk, kroppsøving)
  • arbeidslivstrening: kontorfag, formgivning, verksted- og vaktmestertjenester eller mat og helse
  • drama/friluftsliv

 

Kontakt oss: Tilrettelagt opplæring

Avdelingsleder Inga Marie Haddal Holten
Tlf: 93 82 68 18
E-post: inga.holten@osloskolen.no

 

Rådgiver Tove Krüger
Tlf: 95 86 38 96
E-post: tove.kruger@osloskolen.no