Studiespesialisering på Nydalen

logo

Nydalen har ca 580 elever på studiespesialisering; Disse fordeler seg på 192 Vg1-elever, 186 vg2-elever og 186 vg3-elever. I skoleåret hadde 16/17 har vi hatt flere elever på Vg3 enn normalt, med 202. De siste årene har vi hatt god søkning til skolen vår, og vi får høre at mange av elevene våre er stolte av å gå på Nydalen.

På Nydalen har vi fokus på hver enkelt elev. På studiespesialisering  Vg1 og Vg2 er det to kontaktlærere per klasse. Dette gir tett og god oppfølging av den enkelte elev, spesielt det første året på videregående skole. Samtidig har hver klasse en bli-kjent-tur med overnatting for å skape et godt klassemiljø så raskt som mulig i løpet av de første ukene. Dette setter gode rammer for våre elever i Vg2 og Vg3, og legger til rette for god læring i et stabilt klassemiljø.

Les mer om fagtilbudet på vår skole her, og om vårt toppidrettstilbud her.