Hovedseksjon

Studiespesialisering på Nydalen

Elever på taket

Nydalen har seks paralleller på hvert trinn på ST, så vi har til sammen ca. 580 elever på ST og ST med toppidrett. De siste årene har vi hatt god søkning til skolen vår, og vi får høre at mange av elevene våre er stolte av å gå på Nydalen.
På Nydalen er vi opptatt av å se hver enkelt elev. På ST Vg1 og Vg2 er det to kontaktlærere per klasse. Dette gir tett og god oppfølging av den enkelte elev, spesielt det første året på videregående skole. Alle Vg1-klasser på ST reiser på en bli-kjent-tur med overnatting for å skape et godt klassemiljø så raskt som mulig i løpet av de første ukene. Dette setter gode rammer for våre elever i Vg2 og Vg3, og legger til rette for god læring i et trygt klassemiljø.
Les mer om fagtilbudet her, og om vårt toppidrettstilbud her.

Kontakt oss: Studiespesialisering

Avdelingsleder Vg1
Andreas Pedersen

Tlf: 97 71 87 40
E-post: andreas.pedersen@osloskolen.no

Avdelingsleder Vg2
Hege Flaten Pedersen
Tlf: 95 75 50 42
E-post: hege.f.pedersen@osloskolen.no
Avdelingsleder Vg3
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Toppidrett
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Rådgiver Line Birgitte Gerdrup
Tlf: 90 74 47 84
E-post: line.gerdrup@osloskolen.no

Rådgiver Natasja Nørgaard Weider
Tlf: 90 68 95 29
E-post: natasja.weider@osloskolen.no