Hovedseksjon

Fag fra andre programområder

Styrkerom

Foto og grafikk 

Foto og grafikk handler om å utforske teknikker, materialer og uttrykk i visuell kommunikasjon, og om hvordan du tolker og leser den visuelle verden. Faget handler videre om å fomidle innhold og mening gjennom fotografi, grafisk design og grafiske trykketeknikker, og det skal gi elevene kompetanse til å produsere og tolke visuelle uttrykk i et samfunn dominert av bilder. Videre gir faget elevene kompetanse og erfaring i å arbeide utforskende og planmessig med både materiale og konsept for å bidra til idèskapende og kreative løsninger i samfunn og arbeidsliv. 

Les mer om foto og grafikk her: Læreplan Udir

Programfag fra utdanningsprogram for idrettsfag.
Les mer om skolens toppidrettstilbud her.

Breddeidrett
Programfaget breddeidrett handler om et utvalg av aktiviteter og helsefremmende trening med allsidighet i fokus. Breddeidrett handler videre om at elevene får erfaring med allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter i trening og flere forskjellige aktiviteter. Vi legger til rette for et stort utvalg av spennende og utfordrende idrettsaktiviteter. I tillegg får du som elev være med på å bestemme noe av innholdet i timene. Undervisningen foregår på og ved skolen og i ulike anlegg andre steder i byen. Faget breddeidrett omfatter undervisning i basistrening og tradisjonelle idretter som fotball, volleyball, friidrett, badminton, basketball, innebandy og orientering. I tillegg kan vi legge inn aktiviteter som klatring, squash, svømming, spinning, aerobic, akrobatikk, frisbeegolf, tennis, beachvolleyball og bordtennis dersom elevene ønsker det. 

Allsidighet handler om at elevene skal få kunnskap om og erfaring med ulike aktiviteter. Allsidighet handler videre om at elevene skal få kunnskap om og ferdighet i basistrening. Breddeidrett skal legge til rette for opplevelse, mestring og glede gjennom at elevene deltar individuelt og i samspill med andre. 

Trening og helse handler om at elevene skal tilegne seg kunnskap om trening og forhold som påvirker helsen, og at de skal kunne bruke dette til å ta ansvar for egen trening og helse. 

Holdning, innsats og samhandling handler om at elevene skal utvikle holdninger og etiske og moralske verdier som kan komme til uttrykk gjennom god og respektfull atferd indivduelt og i samarbeid med andre. Faget breddeidrett skal utvikle elevenes evne til å skape gode relasjoner, og det skal bidra til god helse og trivsel for den enkelte elev. 

Les mer om breddeidrett her: Læreplan Udir Breddeidrett

Toppidrett
Toppidrett handler om systematisk og målrettet trening som skal bidra til å øke elevenes bevissthet rundt egen utvikling. Elevene skal få mulighet til å lære om, forstå og utvikle forhold som har betydning for en konkurranseutøver. Dette innebærer at elevene skal tilegne seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som påvirker evnen til å tenke langsiktig, bevare motivasjonen og mestre idrettshverdagen over tid.

Ferdighetsutvikling i egen idrett handler om at det legges til rette for at den enkelte elev kan utvikle ferdigheter og egenskaper som vil kunne føre til at eleven presterer bedre i konkurranser. Elevene skal få kjennskap til hva som skal til for å holde seg skadefri, og hvordan de kan opprettholde motivasjon til å gjennomføre store treningsmengder. Videre handler det om at den enkeltes holdninger og atferd påvirker utviklingsmiljøet. Opplæringen skal motivere elevene til å utforske gjennom prøving og feiling, og hjelpe elevene med å akseptere at dette er en naturlig del av prosessen for å oppnå ferdighetstutvikling.

Kunnskap om ferdighetsutvikling handler om å legge til rette for at elevene skal lære om forhold som påvirker presentasjon. Gjennom praktisk erfaring, identifisering, fordypning og refleksjon skal elevene tilegne seg kunnskap om ferdighetsutvikling, restitusjon og prestasjon. Det handler også om at det skal legges vekt på systematisk og målrettet trening for og det å ta ansvar for egen utvikling. Videre handler det om å identifisere hva som skaper motivasjon, og å bli i stand til å bruke dette som et verktøy for egen ferdighetsutvikling. 

Les mer om toppidrett her: Læreplan Udir toppidrett

 

Kontakt oss: Studiespesialisering

Avdelingsleder Vg1
Andreas Pedersen

Tlf: 97 71 87 40
E-post: andreas.pedersen@osloskolen.no

Avdelingsleder Vg2
Hege Flaten Pedersen
Tlf: 95 75 50 42
E-post: hege.f.pedersen@osloskolen.no
Avdelingsleder Vg3
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Toppidrett
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Rådgiver Line Birgitte Gerdrup
Tlf: 90 74 47 84
E-post: line.gerdrup@osloskolen.no

Rådgiver Natasja Nørgaard Weider
Tlf: 90 68 95 29
E-post: natasja.weider@osloskolen.no