Fag fra andre programområder

Styrkerom

Foto og grafikk

Foto og grafikk er strukturert i tre hovedområder: Grafiske uttrykk omfatter tegning, foto, skrift og digitale verktøy. Eleven skal lære ulike fotografiske uttrykk, fototeknikker, bruk av kamera, bildebehandling med Photoshop. Teknikk og materiale omfatter at eleven skal bli kjent med ulike grafiske trykkmåter som; linosnitt, monotypi, tresnitt, kaldnål og lignende. Besøk på ulike grafiske verksteder og utstillinger innen grafikk og foto er sentralt. Foto, grafikk og samfunn omfatter foto som reportasje, reklame, dokumentasjon og kunstform. Innen grafiske arbeider vil temaer som bokkunst, illustrasjon og arbeider av sentrale grafikere være sentralt. Trykk er et praktisk og et teoretisk fag. Du vil lære å ta bilder, manipulere bilder og trykke dine egne grafiske arbeider.
Programfaget trykk og foto går over et år; det er ingen fordypning i Vg3.

Programfag

Hovedområder

Trykk og foto

Foto og grafisk   uttrykk

Teknikk   og materiale

Foto og grafiske uttrykk i det offentlige rom

 

Programfag fra utdanningsprogram for idrettsfag.
Les mer om skolens toppidrettstilbud her.

Breddeidrett
Programfaget breddeidrett skal gi elevene opplevelser, spenning, mestring og utfordringer. Faget skal være med på å motivere elevene til å fortsette med variert trening etter endt skolegang. Det er mange faktorer å ta hensyn til når man skal leve et aktivt liv der trening er en stor del av hverdagen. Breddeidrett er et fag som gir deg kunnskap om hvordan du kan oppnå en aktiv livsstil, der du får tid til skole, jobb, trening og venner. Hvis du både har allsidig bevegelseserfaring og sosial erfaring, vil du ha et fortrinn når du møter nye utfordringer. Breddeidrett er faget som gir deg nettopp dette.
Våre allsidige og engasjerte lærere legger til rette for et stort utvalg av spennende og utfordrende idrettsaktiviteter. I tillegg får du som elev være med på å bestemme noe av innholdet i timene. Undervisningen foregår på og ved skolen og i ulike anlegg andre steder i byen.
Faget breddeidrett omfatter undervisning i tradisjonelle idretter som fotball, volleyball, friidrett, badminton, basketball, innebandy og orientering. I tillegg kan vi legge inn aktiviteter som klatring, squash, svømming, spinning, aerobic, akrobatikk, frisbeegolf, tennis, beachvolleyball og bordtennis dersom elevene ønsker det. 

Fag

Hovedområder

Breddeidrett   1

Idrettsaktiviteter

Basistrening

Fysisk   aktivitet og helse

Breddeidrett   2

Idrettsaktiviteter

Basistrening

Fysisk   aktivitet og helse


Toppidrett

Opplæringen i programfaget toppidrett kan bidra til å utvikle bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, skal gis muligheter til det. Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit. I arbeidet med programfaget skal elevene utvikle evnen til å ta ansvar for andre og verdsette andres innsats.
All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens verdigrunnlag, og opplæringen i programfaget toppidrett skal ivareta idrettens etiske og moralske verdier. Systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier og holdninger og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver.

Fag

Hovedområder

Toppidrett   1

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling

Toppidrett   2

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling

 

 

 

Kontakt oss: Studiespesialisering

Avdelingsleder Vg1
Kristine Nordengen Christensen
Tlf: 95 89 78 50
E-post: kristine.christensen@osloskolen.no

Avdelingsleder Vg2
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Avdelingsleder Vg3
Stian Aleksander Olsen
Tlf: 41 52 62 23
E-post: stian.olsen@osloskolen.no

Toppidrett
Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsaeg@osloskolen.no

Rådgiver Line Birgitte Gerdrup
Tlf: 90 74 47 84
E-post: line.gerdrup@osloskolen.no

Rådgiver Andrea Cornelia Falkenhaug
Tlf: 91 61 54 18
E-post: andrea.falkenhaug@osloskolen.no