Programfag fra andre områder

logo

Her finner du en oversikt over programfagene vi tilbyr fra programområder utenfor studiespesialisering. Du har finner læreplaner i fagene på UDIR sine sider (klikk her). Merk at noen fag ikke tilbys hvis det er for få søkere. 
Husk at vi har en egen side for idrettstilbudet, som du finner her.

 

Foto og grafikk

Trykk og foto er strukturert i tre hovedområder: Grafiske uttrykk omfatter tegning, foto, skrift og digitale verktøy. Eleven skal lære ulike fotografiske uttrykk, fototeknikker, bruk av kamera, bildebehandling med Photoshop. Teknikk og materiale omfatter at eleven skal bli kjent med ulike grafiske trykkmåter som; linosnitt, monotypi, tresnitt, kaldnål og lignende. Besøk på ulike grafiske verksteder og utstillinger innen grafikk og foto er sentralt. Foto, grafikk og samfunn omfatter foto som reportasje, reklame, dokumentasjon og kunstform. Innen grafiske arbeider vil temaer som bokkunst, illustrasjon og arbeider av sentrale grafikere være sentralt. Trykk er et praktisk og et teoretisk fag. Du vil lære å ta bilder, manipulere bilder og trykke dine egne grafiske arbeider.
Programfaget trykk og foto går over et år; det er ingen fordypning i Vg3.

Programfag

Hovedområder

Trykk og foto

Foto og grafisk   uttrykk

Teknikk   og materiale

Foto og grafiske uttrykk i det offentlige rom

 

Teaterensemble
Programfaget skal bidra til å utvikle den enkeltes evne til å finne fram til ressursene i seg selv og andre, med tanke på å skape et godt team der kompetanse og oppgaver kan være forskjellige.
Programfaget skal bidra til å utvikle ferdigheter i ekspressiv bruk av kropp og stemme, evne til samspill og bevissthet om forholdet mellom handling og refleksjon. Opplæringen skal utvikle felles begrepsforståelse og grunnleggende kunnskaper om bruk av sceniske virkemidler, og gir deg mulighet til å være med i den kreative prosessen med å lage en teaterforestilling. Opplæringen skal også bidra til utvikling av samarbeid og kommunikasjon som skaper trygghet, fellesskap og vekst. Opplæringen i Teaterensemle bør ses i sammenheng med programfaget Teaterproduksjon 1 på vg3 som gir mulighet for å videreutvikle ferdigheter innenfor ulike områder av drama- og teaterfagene.

Teaterproduksjon 1
Programfaget skal gi innføring i grunnleggende tilnærming til en teaterproduksjon fra tekst til forestilling. Det skal bidra til å utvikle den enkeltes ferdigheter i å utarbeide analyser, konsepter og produksjonsplaner, og til å presentere dem i et relevant fagspråk.
Hovedområdet omfatter kunnskap om og analyse av skuespill fra ulike epoker og sjangrer. Det legges vekt på historiske og sjangerbestemte trekk ved skuespilltekster. Utfordringer ved realisering og formidling er sentralt.
Hovedområdet dreier seg om realisering av en forestilling med utgangspunkt i en dramatisk tekst. Innhold og form, forholdet mellom spilleplass og publikum, dramaturgi, regi, scenografi og scenetekniske elementer er sentralt. Hovedområdet omfatter også kunnskap om ansvarsfunksjonene i en teaterproduksjon

Programfag

Hovedområder

Teaterensemble

Ensembleutvikling

Skuespillerutvikling   VP1

Forestillingsarbeid

Teaterproduksjon   1

Skuespillerutvikling

Sjanger   og spillestil

 

 

Programfag fra utdanningsprogram for idrettsfag. Les mer om skolens toppidrettstilbud her.

Breddeidrett
Programfaget breddeidrett skal gi elevene opplevelser, spenning, mestring og utfordringer. Faget skal være med på å motivere elevene til å fortsette med variert trening etter endt skolegang. Det er mange faktorer å ta hensyn til når man skal leve et aktivt liv der trening er en stor del av hverdagen. Breddeidrett er et fag som gir deg kunnskap om hvordan du kan oppnå en aktiv livsstil, der du får tid til skole, jobb, trening og venner. Hvis du både har allsidig bevegelseserfaring og sosial erfaring, vil du ha et fortrinn når du møter nye utfordringer. Breddeidrett er faget som gir deg nettopp dette.
Våre allsidige og engasjerte lærere legger til rette for et stort utvalg av spennende og utfordrende idrettsaktiviteter. I tillegg får du som elev være med på å bestemme noe av innholdet i timene. Undervisningen foregår på og ved skolen og i ulike anlegg andre steder i byen.
Faget breddeidrett omfatter undervisning i tradisjonelle idretter som fotball, volleyball, friidrett, badminton, basketball, innebandy og orientering. I tillegg kan vi legge inn aktiviteter som klatring, squash, svømming, spinning, aerobic, akrobatikk, frisbeegolf, tennis, beachvolleyball og bordtennis dersom elevene ønsker det. 

Fag

Hovedområder

Breddeidrett   1

Idrettsaktiviteter

Basistrening

Fysisk   aktivitet og helse

Breddeidrett   2

Idrettsaktiviteter

Basistrening

Fysisk   aktivitet og helse


Toppidrett

Opplæringen i programfaget toppidrett kan bidra til å utvikle bevisste idrettsutøvere som kan oppnå gode resultater både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, skal gis muligheter til det. Gjennom programfaget toppidrett skal ungdom få muligheter til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og kan bidra til å utvikle den enkeltes selvtillit. I arbeidet med programfaget skal elevene utvikle evnen til å ta ansvar for andre og verdsette andres innsats.
All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens verdigrunnlag, og opplæringen i programfaget toppidrett skal ivareta idrettens etiske og moralske verdier. Systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier og holdninger og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver.

Fag

Hovedområder

Toppidrett   1

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling

Toppidrett   2

Treningsplanlegging

Basistrening

Ferdighetsutvikling


Lederutvikling

Programfaget lederutvikling er verdifullt og nyttig for å utvikle unge ledere i idrett. Gode ledere er en viktig ressurs så vel i yrkeslivet som i det frivillige organisasjonslivet.
Opplæringen i programfaget skal bidra til utvikling av innsikt og forståelse for ulike sider ved god ledelse og bidra til utvikling av personlige egenskaper. Opplæringen skal gi kunnskap om og erfaringer med å planlegge, lede og vurdere eget ledelsesarbeid.
Lederutvikling er i hovedsak et praktisk fag der en skal praktisere i tilknytning til det lokale idrettsmiljøet. Elevene får prøve seg som trener, leder og dommer og kan fordype seg i en av disse lederfunksjonene. Opplæringen i programfaget skal fremme evnen til å samarbeide, vise lojalitet og ta ansvar og utvikle bevisste og trygge ledere.

Fag

Hovedområder

Lederutvikling 1

Ledelsesteori

Ledelse i praksis

Arrangement

Lederutvikling 2

Ledelsesteori

Ledelse i praksis

Arrangement