Hovedseksjon

Spørsmål og svar

Hva er programfag?

I Vg2 velger du mellom programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Programfag er fag man velger fra programområdene, og som man følger i Vg2 og Vg3.  I tillegg kan et av fagene man velger være fra andre utdanningsprogram – f.eks. idrettsfag eller kunst, design og arkitektur. Hos oss kan man velge toppidrett, breddeidrett og foto/ grafikk.

 

Språk, samfunnsfag og økonomi

SSØ – hva er det?
SSØ er programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Dette er fag som åpner for flere løsninger hvor man må tenke selv og diskutere fagstoffet. De passer for deg som er interessert i samfunnet, mennesker, hvorfor vi gjør som vi gjør og hvordan. I

Hvilke programfag har dere?
Nydalen har blant de bredeste tilbudene innen SSØ i Oslo! Vi tilbyr engelsk, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og rettslære.

Når velger man fag?

Du velger først programfag i desember/januar på Vg1 (for Vg2), og så velger du programfag for Vg3 på samme tidspunkt på Vg2.

Hvilke språkfag tilbyr dere?
Vi tilbyr undervisning i tysk, fransk, spansk og tegnspråk på nivå II. Spansk nivå I og III tilbys også (dersom det er nok elever som ønsker faget). 

Hva hvis man ønsker andre språkfag?
I de mindre språkfagene – som f.eks. japansk, russisk eller italiensk – tilbys det undervisning felles i Osloskolen på ettermiddager.

Tilbyr dere fordypning i fremmedspråk?
Ja, vi tilbyr fremmedspråk nivå III i spansk når vi har nok elever som vil ha faget.

Har dere forsert løp i engelsk?
Ja, timeplanen er lagt opp slik at Vg1 er parallellagt med Vg2, og Vg2 med Vg3 slik at man kan følge undervisningen på et høyere nivå.

Reiser dere på språkreiser?
Ja, vanligvis reiser vi på språktur hver høst. Dette har vi dessverre ikke fått til nå under korona-epidemien. De som har spansk som fremmedspråk, reiser til Granada. De som har tysk, reiser til Augsburg og de som har fransk, reiser til Antibes. Elevene går på språkskole noen timer på dagen og blir med på utflukter på ettermiddagen. Man bor i en vertsfamilie sammen med en annen elev. Språkturene vil starte opp igjen så snart restriksjoner o.l. forvinner. 

 

Realfag

Realfag– hva er det?   

Programområdet realfag tilbyr fag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. 

Hva slags matematikk tilbyr dere?
Vi tilbyr T, P, S og R-matematikk. Har du spørsmål om hva de ulike matematikkfagene går ut på, kan du lese mer om det her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/valg-av-matematikk/a/030985

Kan jeg forsere i matematikk hos dere?
Timeplanen vår legger til rette for du kan ta matematikk på et høyere trinn enn Vg1. Hvis du har fullført 1T-kurset på ungdomskolen kan du starte på R1 i Vg1 hos oss (f.eks). En annen fordel ved at timeplanen vår åpner for dette er at 1T-gruppene på Vg1 er blandet mellom ulike klasser og du blir kjent med andre elever på trinnet.

Er fysikk vanskelig?
Fysikk kan være vanskelig fordi man lærer en ny måte å tenke på, men det er jo samtidig nettopp det som er så spennende!

Må man være flink i matte for å forstå fysikk?
Ja. Fysikk forklarer naturen matematisk, så man bør ikke være redd for matematikk dersom man velger fysikk.

Er det mange forsøk?
Undervisningen består av en kombinasjon av oppgaveregning, teori og forsøk. Forsøkene er viktig for å bevise ideene i fysikk.

Hvordan legger man opp undervisningen i biologi?
Faget inneholder en god balanse mellom praktisk laboratoriearbeid, feltarbeid (for eksempel i skogen, på fjellet eller i sjøen) og teori.

Er det mye matematikk?
Biologi er nok kanskje det realfaget hvor det er minst vanskelig matematikk selv om man fortsatt må regne med noe matematikk.

Hva handler kjemi om?
Kjemi er læren om stoffene. Vi tar utgangspunkt i det periodiske system og lærer oppbygging av ulike stoffer, og hvorfor de reagerer som de gjør.

Er faget kjemi vanskelig?
Ja, man må kunne litt matematikk og vise forståelse og være spørrende og undrende. Faget krever innsats.

Er det mye forsøk?
Ja, vi legger til rette for praktiske arbeid for å underbygge teorien.

Er kjemi relevant med tanke på bærekraftig utvikling?
Ja, i aller høyeste grad. Det å forstå hvordan verden er bygd opp kan hjelpe til med å forstå sammenhenger og eventuelt komme med tiltak til løsninger.

Hvor møter man kjemi i hverdagen?
Kjemi er såpe, salting av veier, syrer i sitron, vaksiner, mat, helse, medisiner. Så stort sett er kjemi «synlig» hver dag.

Er kjemi et viktig fag med tanke på videre utdanning?
Mange utdanninger som gjelder realfag krever kjemi, men dette kan man få oversikt over fra rådgivere. Kjemi er et fag som gir mye kunnskap som det uansett er greit å få med seg.

Hvordan er kjemiundervisningen lagt opp?
Vi har teorigjennomgang, oppgaveregning, forsøk/praktisk arbeid og forsøker å legge til rette for læring på ulike måter.

Gjør man forsøk hvor noe eksploderer?
Vi er opptatt av sikkerhet (HMS), så det er viktig at elevene forstår hvordan man skal arbeide på labben for å ivareta dette. Men mange forsøk er spennende, og det blir litt smell innimellom.