Spørsmål og svar

Avdeling for studiespesialiserende har delt inn sine etter de ulike stasjonene vi har på åpen dag. Vanligvis får man god tid til å snakke med elever og lærere mens man går rundt på skolen, vi har samlet de oftest stilte spørsmålene i denne oversikten

Hva er programfag? Fag man velger i Vg2 og Vg3. Man kan velge fag fra programområdene SSØ og realfag. I tillegg kan et av fagene man velger være fra andre utdanningsprogram – f.eks. idrettsfag eller kunst, design og arkitektur. Hos oss kan man velge toppidrett, breddeidrett og foto og grafikk.

 

Språk, Samfunnsfag og Økonomi

SSØ – hva er det?
Hvordan er det ulikt fra realfag. Hva skiller det fra realfag? Fag som åpner for flere løsninger hvor man må tenke selv og diskutere fagstoffet. De passer for deg som er interessert i samfunnet, mennesker, hvorfor vi gjør som vi gjør og hvordan. I Vg2 velger du programområde (mellom realfag og SSØ).

Hvilke programfag har dere?
Nydalen har blant de bredeste tilbudene innen SSØ i Oslo! Vi tilbyr engelsk, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap, rettslære.

Når velger man fag? Du velger først programfag i Vg2.

Hvordan er elevmiljøet (i programfagene)?
Veldig god stemning! I tillegg til skolens satsning på å ta ned vurderingsstress, gjør man mye praktisk og variert undervisning som også bidrar til godt miljø i disse fagene. At fagene også er muntlige fag fører også til mye diskusjon og samtaler i timene.

Hvilke språkfag tilbyr dere?
Vi tilbyr undervisning i tysk, fransk, spansk og tegnspråk på nivå II. Spansk nivå I og III tilbys også.

Hva hvis man ønsker andre språkfag?
I de mindre språkfagene – som f.eks. japansk, russisk eller italiensk – tilbys det undervisning felles i Osloskolen på ettermiddager.

Tilbyr dere fordypning i fremmedspråk?
Ja, vi tilbyr fremmedspråk nivå III i spansk, tysk og fransk når vi har nok elever som vil ha fagene.

Har dere forsert løp i engelsk?
Ja, timeplanen er lagt opp slik at Vg1 er parallellagt med Vg2, og Vg2 med Vg3 slik at man kan følge undervisningen på et høyere nivå.

Reiser dere på språkreiser?
Ja, vi reiser på språktur i uke 39 hver høst. De som har spansk som fremmedspråk, reiser til Granada. De som har tysk, reiser til Augsburg og de som har fransk, reiser til Antibes. Dere går på språkskole noen timer på dagen og blir med på utflukter på ettermiddagen. Dere bor i en vertsfamilie sammen med en annen elev.

 

Realfag

 

Matematikk

Hva tilbyr dere?
Vi tilbyr T, P, S og R-matematikk. Har du spørsmål om hva de ulike matematikkfagene går ut på, kan du lese mer om det her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/valg-av-matematikk/a/030985

Kan jeg forsere i matematikk hos dere?
Timeplanen vår legger til rette for du kan ta matematikk på et høyere trinn enn Vg1. Hvis du har fullført 1T-kurset på ungdomskolen kan du starte på R1 i Vg1 hos oss (f.eks). En annen fordel ved at timeplanen vår åpner for dette er at 1T-gruppene på Vg1 er blandet mellom ulike klasser og du blir kjent med andre elever på trinnet.

Fysikk:

Er fysikk vanskelig?
Fysikk kan være vanskelig fordi man lærer en nye måte å tenke på, men det er jo samtidig nettopp det som er så spennende!

Må man være flink i matte for å forstå fysikk?
Ja. Fysikk forklarer naturen matematisk, så man bør ikke være redd for matematikk dersom man velger fysikk.

Er det mange forsøk?
Undervisningen består av en kombinasjon av oppgaveregning, teori og forsøk. Forsøkene er viktig for å bevise ideene i fysikk.

Biologi:

Hvordan legger man opp undervisningen i biologi?
Hvis du velger biologi, bør du like å lese. Faget inneholder en god balanse mellom praktisk laboratoriearbeid, feltarbeid (for eksempel i skogen, på fjellet eller i sjøen) og teori.

Er det mye matematikk?
Biologi er nok kanskje det realfaget hvor det er minst vanskelig matematikk selv om man fortsatt må regne med noe matematikk.

Kjemi:

Hva handler kjemi om?
Kjemi er læren om stoffene. Vi tar utgangspunkt i det periodiske system og lærer oppbygging av ulike stoffer, og hvorfor de reagerer som de gjør.

Er faget kjemi vanskelig?
Ja, man må kunne litt matematikk og vise forståelse og være spørrende og undrende. Faget krever innsats.

Er det mye forsøk?
Ja, vi legger til rette for praktiske arbeid for å underbygge teorien.

Er kjemi relevant med tanke på bærekraftig utvikling?
Ja, i aller høyeste grad. Det å forstå hvordan verden er bygd opp kan hjelpe til med å forstå sammenhenger og eventuelt komme med tiltak til løsninger.

Hvor møter man kjemi i hverdagen?
Kjemi er såpe, salting av veier, syrer i sitron, vaksiner, mat, helse, medisiner. Så stort sett er kjemi «synlig» hver dag.

Er kjemi er viktig fag med tanke på videre utdanning?
Mange utdanninger som gjelder realfag krever kjemi, men dette kan man få oversikt over fra rådgivere. Kjemi er et fag som gir mye kunnskap som det uansett er greit å få med seg.

Er kjemi kult?
Mange gir tilbakemelding på at det er spennende og variert. Vi gjør en del forsøk, som mange elever synes er inspirerende.

Hvordan er kjemiundervisningen lagt opp?
Vi har teorigjennomgang, oppgaveregning, forsøk/praktisk arbeid og forsøker å legge til rette for læring på ulike måter.

Gjør man forsøk hvor noe eksploderer?
Vi er opptatt av sikkerhet (HMS), så det er viktig at elevene forstår hvordan man skal arbeide på labben for å ivareta dette. Men mange forsøk er spennende, og det blir litt smell innimellom.

Bør jeg velge kjemi?
Ja, dersom du liker å forklare og forstå hvordan ting er satt sammen, og er litt nysgjerrig.

Informasjonsteknologi (IT)

Hva gjør man i IT-faget?
Du lærer å lage dine egne nettsider ved hjelp av HTML-koder, og så lærer du å lage databaser for å lagre og organisere forskjellig typer informasjon. Til slutt kobles databasene mot nettsidene du har laget og dermed har du skapt fungerende nettsider der brukerne enkelt kan legge inn eller hente frem nyttig informasjon. Du vil også lære en del om hvordan bilder, lyd og video lagres i en datamaskin. Du vil bruke Photoshop for å manipulere bilder og grafikk, og konvertere til filformater som er tilpasset det bildene skal brukes til. Du lærer å programmere med JavaScript. Programmene du lager får "ting til å skje" på nettsidene dine.

Hva er forskjellen på IT1 og IT2?
I IT1 brukes mesteparten av tiden til å lage nettsider og databaser, og til å lære bildebehandling. I IT2 blir det først og fremst programmering. Med de nye læreplanene legges det litt mer programmering inn i IT1, og dermed får man anledning til å lage enda mer avanserte og morsomme programmer i IT2.

Hvordan jobber man i timene?
Faget er lagt opp veldig praktisk, slik at man bruker mye tid på å lage nettsider og programmer selv, eller i grupper. Du får stor frihet til å bruke din egen kreativitet når du designer dine egne nettsider og programmer. Man kan si det slik: I IT-faget er det på en måte mindre du skal “huske og kunne”, men i stedet mer du skal “lage og få til”.

Må man være flink i matte for å ta IT?
Selve faget inneholder ikke noe avansert matematikk, så det er fullt mulig å gjøre det bra i IT uten ha omfattende mattekunnskaper. Allikevel viser det seg at det ofte er de samme personene som synes matte er lett og morsomt som behersker IT best. Dette gjelder særlig programmering. Det har nok noe å gjøre med hvordan man tenker. En pedagog vil kanskje si at man har behov for å kunne tenke logisk og algoritmisk i IT-faget. Det er noen av de samme egenskapene som kreves i matematikk. Men, det er viktig å påpeke at selve IT-faget på videregående ikke krever mye matematikkforståelse.

Må man ta fagene i rekkefølge, først IT1 og så IT2?
På Nydalen kan du ta ett av fagene for seg, eller begge fagene. Læreplanene er allikevel laget slik at IT1 danner et grunnlag for IT2. Du bør ikke hoppe rett på IT2 med mindre du har litt erfaring med programmering og er litt ekstra interessert i IT.

Trenger man noen spesiell forkunnskap for å velge IT?
Dersom du begynner med IT1, trenger du ingen spesielle forkunnskaper. Vi begynner fra scratch.

Blir faget annerledes nå når alle lærer litt koding i matematikkfaget?
Ja, det gjør at man kan komme enda litt lenger i IT-faget. De nye læreplanene legger litt mer programmering inn i IT1, og dermed kan man drive med enda litt mer avansert og morsom koding i IT2.

Hvilket programmeringsspråk lærer man?
Vi bruker JavaScript for å programmere. JavaScript er spesielt egnet for å programmere nettsider. På den måten får du kombinert det du lærer om å lage nettsider med det du lærer å kode, og resultatene kan bli enda bedre.

Trenger man noen spesiell programvare?
Skolen sørger for å installere all den nødvendige programvaren på din skole-PC. Du får også lisenser til å installere noen av programmene på din egen PC eller Mac. På Nydalen bruker vi Visual Studio Code for å kode nettsider og programmere i JavaScript. Vi bruker MySQL database, MySQL Workbench og WampServer for å bygge databaser og koble disse til nettsidene. Til bildebehandling og grafikk bruker vi Adobe Photoshop og Adobe Illustrator. Du vil få lisenser slik at du kan laste ned Adobe Creative Cloud (som inneholder nesten alle de stilige Adobe-programmene) på din hjemme-PC.

Har man bruk for IT-kunnskap senere i livet?
Ja, så absolutt! I en stadig mer digitalisert verden har både samfunnet og næringslivet et nærmest umettelig behov for folk som forstår hva dette dreier seg om, og har muligheter for å videreutvikle digitale løsninger. IT-fagene fra videregående gir en smakebit og et godt grunnlag dersom du skulle ønske å studere IT videre.Selv om du ikke ønsker å gå videre med faget etter videregående, vil allikevel IT1 og IT2 gi deg en større innsikt i hvordan alt det digitaliserte rundt deg fungerer, og kanskje gjøre det enklere for deg å forstå og ta i bruk ny teknologi.