Hovedseksjon

Morsmåleksamen

Morsmåleksamen er en vanlig eksamen å ta for elever som snakker et annet språk enn norsk og engelsk hjemme, men det er viktig å kunne lese og skrive for å bestå eksamen også. 

Hvilke språk kan man ta eksamen i? 

Dette avgjøres av Utdanningsdirektoratet og oppdatert liste finnes på udir.no. Språk det gis undervisning i må du normalt melde deg opp i på privatist.inschool.visma.no om du ikke vil ha faget på skolen, men spør eksamensansvarlig om dette gjelder deg. 

Hvilke nivå må jeg ta?

Det er tre forskjellige nivåer - nivå I er enklest og nivå III er vanskeligst. For å erstatte fremmedspråk, må du bestå nivå I hvis du hadde karakter i et annet fremmedspråk på ungdomskolen og nivå II hvis du f.eks. hadde fordypning i norsk/engelsk i stedet for annet fremmespråk på ungdomskolen. 

Må jeg bestå både skriflig og muntlig eksamen på samme nivå? 

Ja, du får ikke faget med på vitnemålet om du ikke har både muntlig og skriftlig fra samme nivå. Du kan for eksempel ikke ha skriftlig karakter fra nivå II og muntlig karakter fra nivå III på vitnemålet. Men du kan ha muntlig og skriftlig eksamen i forskjellige termin. 

Hvor mange karakterer kommer på vintemålet? 

To karakterer - den muntelige og den skriftlige - kommer på vitnemålet. Selv om du har tatt eksamen på flere nivåer, er det bare karakterene fra høyeste nivå som kommer på vitnemålet. 

Hvor mange ekstrapoeng får jeg? 

Alt over minimum av fremmedspråk gir ekstrapoeng. Hvis du for eksempel tar nivå II får du 0,5 poeng hvis du hadde tysk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående skole, og 0 poeng om du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen og ikke har fremmedspråk på videregående skole. Du får alltid minimum 1 poeng for nivå III. 

Eksempel for elever som ikke har fremmespråk på videregående skole: 

  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå I = nok fremmedspråk for vitnemål men 0 ekstrapoeng
  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå II= nok fremmedspråk for vitnemål + 0,5 ekstrapoeng
  • fremmedspråk på ungdomsskolen + nivå III= nok fremmedspråk for vitnemål + 1,5 ekstrapoeng
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå II = nok fremmedspråk for vitnemål men 0 ekstrapoeng
  • engelsk/norsk fordypning på ungdomsskolen + nivå III = nok fremmedspråk for vitnemål + 1,0 ekstrapoeng

Ta kontakt med eksamensansvarlig eller den som har ansvar for fagdokumentasjon hvis du lurer på noe.