Hovedseksjon

Fundament

VGS-elever

Fundament tilbudet skoleåret 2023/2024 er nå fullt. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale for neste skoleår. 

Fundament Nydalen har 15 elevplasser. Undervisningen foregår i trygge rammer, med tett oppfølging og individuell tilpasning. Vi vil sammen med deg som elev og foresatt lage en individuell plan som inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Du vil, i tett samarbeid med kontaktlæreren din jobbe etter den planen dere har laget sammen. Du vil ha ukentlige samtaler med din kontaktlærer, og få tett veiledning for å lage en god fremtidsplan. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor og følger dem tett opp med veiledning og støtte.

Hvem kan søke om plass? 

  • Ungdom som ikke har skoletilbud
  • Ungdom som ønsker et ekstra år med gunnskoleopplæring
  • Elever som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring
  • Ungdommer med vitnemål med karaktervurdering fra 10. trinn

Vil du vite mer?

Hvis du allerede er elev ved en skole, ta kontakt med din egen rådgiver for å få vite mer om både Fundamten og andre tilbud i Oslo som kan passe for deg. Hvis du ikke har skoleplass kan du snakke med rådgiver på den skolen du gikk sist, eller selv ta kontakt med en av OT-kontaktene.

 

Kontakt oss: Fundament

Kontaktlærer Cathrine Myhre Nielsen

Tlf: 47 76 24 92

Epost: cathrine.myhre-nielsen@osloskolen.no