Hovedseksjon

Fundament

VGS-elever

Dersom du har lyst til å bli bedre kvalifisert for viedergående opplæring kan vi hjelpe deg med dette.

Vi har 15 elevplasser. Undervisningen foregår i trygge rammer, med tett oppfølging og individuell tilpasning. Vi vil sammen med deg som elev og foresatt lage en individuell plan som inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Du vil, i tett samarbeid med mentoren din jobbe etter den planen dere har laget sammen. Du vil ha ukentlige samtaler med din kontaktlærer, og få tett veiledning for å lage en god fremtidsplan. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor og følger dem tett opp med veiledning og støtte.

Hvem kan søke om plass? 

  • Ungdom som ikke har skoletilbud
  • Elever som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring

Vil du vite mer?

Hvis du allerede er elev ved en skole, ta kontakt med din egen rådgiver for å få vite mer om både Kuben OT og andre tilbud i Oslo som kan passe for deg. Hvis du ikke har skoleplass kan du snakke med rådgiver på den skolen du gikk sist, eller selv ta kontakt med en av OT-kontaktene.