Hovedseksjon

Ungdomslos

Elever videregående skole

Hun tilbyr tett oppfølging av ungdom i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke skoletilknytning, trivsel og mestring. 

Tilstede: Mandag, onsdag og torsdag.

Kontaktinfo: lina.ben@bna.oslo.kommune.no, tlf.nr: 938 61 156

Hva kan ungdomslosen brukes til? 

Ungdomslosen kan bidra med ulike tjenester som for eksempel:

  • Motivasjonssamtaler med ungdommen
  • Bli med ungdommen i møter med ulike instanser
  • Råd og veiledning (ungdom/foreldre)
  • Finne frem til tjenester i bydelen
  • Legge til rette for aktivitet
  • Samarbeid med skole, foreldre og andre aktører
  • Hjelpe til med andre typer tiltak som ungdommene trenger for å at de skal oppleve sin hverdag god.