Hovedseksjon

Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Elever

Det er praktisk og yrkesrettet undervisning. Du vil ha praksis i bedrift en dag i uken, og du har undervisning i skolens kaffebar og butikk. Kommunikasjon, service, sikkerhet, beredskap, drift og bærekraftig utvikling er viktige fagbegreper og sier litt om hva du lærer.

Er du interessert i sikkerhet og beredskap og ser for deg en jobb som vekter velger du fagbrev i sikkerhetsfaget. Flere store sikkerhetsfirmaer tar inn lærlinger og du jobber som vekter ved store trafikknutepunkter som flyplasser og jernbanestasjoner, du kan være sentervekter på store kjøpesentre og flere spennende steder.

Er du interessert i service og ønsker å hjelpe kolleger til å gjøre en god jobb er et fagbrev innen service og administrasjon veien å gå. Læretiden gjennomføres gjerne i statlige og kommunale bedrifter, og fagbrev gir yrkestittelen administrasjonskoordinator.

Kontakt oss: Salg, service og reiseliv

Avdelingsleder Patrick Smestad
Tlf: 95 52 61 65
Epost: patrick.smestad@osloskolen.no

Rådgiver Tove Krüger
Tlf: 95 86 38 96
Epost: tove.kruger@osloskolen.no

 

Fagoversikt Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

Yrkesfaglig fordypning (praksis)
Yrkesutøving og etikk
Kultur og kommunikasjon
Administrasjon, service og tjenesteyting
Norsk
Samfunnsfag
Kroppsøving