Hovedseksjon

Kontaktlærere

Nydalen_Bilde2_Smalere versjon_Hjemmeside.jpg

Studiespesialisering:

1STA  James Stephen Henry    Øyvind Tønsager     

1STB Ragnhild Bjørnhaug       Tom Arne Stormo

1STC Øystein Utsogn         

1STD Are Ørbeck-Nielsen       Vegard Paulsen

1STE Erling Brunskow             Henrik Seehusen       

1STF Thomas Børresen         Jakob Egeland

2STA Audun Halveg               Dag Helge Bjørnes     

2STB Hanne M. Fredriksen  

2STC Beate Hoel                   

2STD Marit Braate   

2STE Lenka Sommerseth    Vidar Laksy                   

2STF Hanne Furunes

3STA Caroline Johansen    3STB Solveig Frøyen    3STC Natasja Weider

3STD Sara Jakobsen          3STE Heidi Tisell            3STF Ola Engelien

Helse- og oppvekstfag: 

1HOA Britt Eggen             1HOB Evelyn Innlagen/Linn Evy Iversen            1HOC Pål Brendlokken

1HOD Gun Siri Stolsmo  1HOE Carl Tjernstad     

2HSA Kari Gulbrandsen  2HSB Sølve Marøy         

2HAA Elisabeth Øseth     2HAB Ann-Mari Kvernevik

2BUA Kristin Pedersen   2BUB Heidi Smolan         3HSA Julia Rosenlund

Salg, service og reiseliv: 

1SEA Kristin Sildnes         1SEB Grethe Ekrol 

1SEC Olav Løken              1 SED Marie Lothe

2SRA Anne Mette Leithe   2SRB Annika Wold     

2ASA Andre Trasti/Cathrine Oksum

Tilrettelagt opplæring: 

TMA Hans Petter Larsen  TMB John Sivert Nybø  TMC Guri Skrettingland

TMD Cathrine Lilleaas      TME Liv Siri Nøvik

1SEF Thomas Døvik         1SEG Christoffer Sangholt

1STL Halvor Aasen          1STL Anne-Sofie Stolp

Tegnspråk: 

FA-T Irene Solberg

1HO-T Mia Aspelien    1SE-T Bente Årøen      1ST-T Lise Falsen

2ST-T Anders Fladby    2YF-T Lise Falsen        2BU-T Mia Aspelien

3ST-T Anne Sofie Longva  3PÅ-T Anne Sofie Longva

Fundament:

Cathrine Myhre-Nielsen     Patrick Anker Smestad   Haakon Johannessen