Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Blå logo mindre

Helsesøster
Nina Aurora Malm
95 49 71 83
nina.aurora.malm@bna.oslo.kommune.no
Tilstede: mandag - torsdag 0830-1500

Helsesykepleier
Camilla Nilsen
90 69 47 82
camilla.nilsen@bna.oslo.kommune.no
Tilstede: Tirsdag og fredag 0830-1500

Skolepsykolog
Kristin Aaserudseter
90 80 64 13
kristin.aaserudseter@bna.oslo.kommune.no
Tilstede: Onsdag og torsdag, og mandager i partallsuker.

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende, og vi veileder om både fysisk og psykisk helse.

Dersom eleven samtykker, samarbeider vi med lærere, rådgivere og miljøterapeut.

Temaer du kan prate med oss om er bl.a:

  • Seksuell helse, - gravitesting, chlamydiatesting, og du kan få resept på P-piller eller annen prevensjon.
  • Vi har kunnskap  om seksuell identitet, abort og omskjæring.
  • Psykisk helse, - trivsel, rus, sorg, depresjon, angst, spiseproblematikk, konflikter hjemme og på skolen, bekymring for en venn.

Ingen bekymring er for liten eller stor! 

VI SOM JOBBER I SKOLEHELSETJENESTEN HAR TAUSHETSPLIKT!!! 

Helsestasjon for ungdom bydel Nordre Aker:

Åpen mandag og onsdag 15.30 – 18.30.
Adresse: Nydalsveien 21
Tlf:23470700

 

Nullmobbing.no