Skolehelsetjenesten

Blå logo mindre

Helsesøster: Nina Aurora Malm

Mail: nina.aurora.malm@bna.oslo.kommune.no
Tlf: 95497183
Tilstede 0830-15.00 hver dag 

 

Skolepsykolog: Kristin Aaserudseter

Tlf: 90806413
Epost: Kristin.aaserudseter@bna.oslo.kommune.no
Tilstede onsdag, torsdag og annenhver mandag

 

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende, og vi veileder om både fysisk og psykisk helse.

Dersom eleven samtykker, samarbeider vi med lærere, rådgivere og miljøterapeut.

Temaer du kan prate med oss om er bl.a:

  • Seksuell helse, - gravitesting, chlamydiatesting, og du kan få resept på P-piller eller annen prevensjon.
  • Vi har kunnskap  om seksuell identitet, abort og omskjæring.
  • Psykisk helse, - trivsel, rus, sorg, depresjon, angst, spiseproblematikk, konflikter hjemme og på skolen, bekymring for en venn.

Ingen bekymring er for liten eller stor! 

VI SOM JOBBER I SKOLEHELSETJENESTEN HAR TAUSHETSPLIKT!!! 

Helsestasjon for ungdom bydel Nordre Aker:

Åpen mandag og onsdag 15.30 – 18.30.
Adresse: Nydalsveien 21
Tlf:23470700

 

Nullmobbing.no