Vg3 Helsesekretær

logo

Som helsesekretær kan du jobbe på et legekontor eller sykehus. Ofte er det du som helsesekretær som møter pasienten først. I jobben din som helsesekretær vil du samarbeide tett med leger, sykepleiere og andre helsefagarbeidere.

Din jobb som helsesekretær består av:

  • Vurdering av medisinsk hjelp til pasienten
  • Laboratoriearbeid, kontorarbeid og å yte service ovenfor pasienter

Som helsesekretær bør du like å jobbe med mennesker og være nøyaktig. Du bør ha interesse for medisinske spørsmål. Jobben som helsesekretær krever et tett samarbeid med andre fagpersoner, og du bør derfor kunne samarbeide godt med andre.

Fagoversikt Vg3 Helsesekretær

Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypning
Samfunnsfag
Norsk
Kroppsøving