Knutepunktskole for hørselhemmede

Nydalen tegn
 • Det brukes tegnspråk i undervisningen. 
 • Det undervises i egne klasser med tegnspråkfaglig lærer, eller integrert med tolk i programfag
 • Etter sakkyndig vurdering gis det også mulighet for å tilrettelegge opplæringen i mer enn 3 år og inntil fem år.
 • Rådgiver og avdelingsleder bruker tegnspråk
 • Helsesøster bruker tegnspråk og er tilstede en dag i uken
 • Alle tilbud på skolen, faglige og sosiale, tilrettelegges for hørselshemmede elever 

Fagtilbud

Vi tilbyr de samme programområdene som skolen har. 

I tillegg samarbeider vi med Kuben-, Elvebakken- og Edvard Munch videregående skole.

 • Forberedense grupper; Tilrettelagt studiespesialisering.
 • Studiespesialisering Vg1,2 og 3
 • Påbygning til generell studiekompetanse (NB! Forsutsetter nok søkere)
 • Samarbeid på egen skole
 • Salg, service og reiseliv
 • Helse- og oppvekstfag
 • Samarbeid med Kuben videregående skole
 • Samarbeid med Elvebakken videregående skole
 • Samarbeid med Edvard Munch videregående skole


Skolen tilbyr også tegnspråk for skolens elever. Les mer om dette under programfagstilbudet for studiespesialiserende.

 

Kontakt oss: Tegnspråk

Avdelingsleder Claudia Waage
Tlf: 91 64 69 26
E-post: claudia.waage@osloskolen.no

Rådgiver Elisabeth Sommerfeldt
Tlf: 95 83 13 46
E-post: elisabeth.sommerfeldt@osloskolen.no