Hovedseksjon

Knutepunktskole for hørselhemmede

Nydalen tegn
 • Det brukes tegnspråk i undervisningen. 
 • Det undervises i egne klasser med tegnspråkfaglig lærer, eller integrert med tolk i programfag
 • Etter sakkyndig vurdering gis det også mulighet for å tilrettelegge opplæringen i mer enn 3 år og inntil fem år.
 • Rådgiver og avdelingsleder bruker tegnspråk
 • Tegnspråklig helsesykepleier er tilstede en dag i uken
 • Alle tilbud på skolen, faglige og sosiale, tilrettelegges for hørselshemmede elever 

Fagtilbud

Vi tilbyr de samme programområdene som skolen har: 

 • Forberedense grupper; Tilrettelagt studiespesialisering.
 • Studiespesialisering Vg1,2 og 3
 • Påbygning til generell studiekompetanse (NB! Forsutsetter nok søkere)
 • Salg, service og reiseliv
 • Helse- og oppvekstfag

I tillegg kan vi samarbeider vi med andre videregående skoler i Oslo om programområder som skolen ikke tilbyr. 

Skolen tilbyr også tegnspråk for skolens elever. Les mer om dette under programfagstilbudet for studiespesialiserende.

Se gjerne denne fillmen laget av noen av skolens elever om tilbudet på knutepunktskolen og samarbeidet med bokollektivet hvor ungdom utenfor Oslo kan bo under skolegangen: 

 

Kontakt oss: Tegnspråk

Avdelingsleder Tone-Britt Handberg
Tlf: 91 64 69 26 (kun SMS)

E-post: tone-britt.handberg@osloskolen.no

Rådgiver Elisabeth Sommerfeldt
Tlf: 95 83 13 46
E-post: elisabeth.sommerfeldt@osloskolen.no