Hovedseksjon

Knutepunktskole for hørselhemmede

Nydalen tegn
 • Det brukes tegnspråk i undervisningen. 
 • Det undervises i egne klasser med tegnspråkfaglig lærer, eller integrert med tolk i programfag
 • Etter sakkyndig vurdering gis det også mulighet for å tilrettelegge opplæringen i mer enn 3 år og inntil fem år.
 • Rådgiver og avdelingsleder bruker tegnspråk
 • Helsesøster bruker tegnspråk og er tilstede en dag i uken
 • Alle tilbud på skolen, faglige og sosiale, tilrettelegges for hørselshemmede elever 

Fagtilbud

Vi tilbyr de samme programområdene som skolen har. 

I tillegg samarbeider vi med Kuben-, Elvebakken- og Edvard Munch videregående skole.

 • Forberedense grupper; Tilrettelagt studiespesialisering.
 • Studiespesialisering Vg1,2 og 3
 • Påbygning til generell studiekompetanse (NB! Forsutsetter nok søkere)
 • Samarbeid på egen skole
 • Salg, service og reiseliv
 • Helse- og oppvekstfag
 • Samarbeid med Kuben videregående skole
 • Samarbeid med Elvebakken videregående skole
 • Samarbeid med Edvard Munch videregående skole


Skolen tilbyr også tegnspråk for skolens elever. Les mer om dette under programfagstilbudet for studiespesialiserende.

Se gjerne denne fillmen laget av noen av skolens elever om tilbudet på knutepunktskolen og samarbeidet med bokollektivet hvor ungdom utenfor Oslo kan bo under skolegangen: 

 

Kontakt oss: Tegnspråk

Avdelingsleder Claudia Waage
Tlf: 91 64 69 26
E-post: claudia.waage@osloskolen.no

Rådgiver Elisabeth Sommerfeldt
Tlf: 95 83 13 46
E-post: elisabeth.sommerfeldt@osloskolen.no