Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Hjelpetilbud

Åpningstid: mandag-fredag 8.30-15.00

Helsesykepleier Nina Aurora Malm
Tilstede: mandag-torsdag
Tlf: 95497183
Mail: nina.aurora.malm@bna.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Camilla Nilsen
Tilstede: tirsdag og fredag
Tlf: 90694782
Mail: camilla.nilsen@bna.oslo.kommune.no

Psykolog Kristin Aaserudseter
Tistede: mandag lik uke, og hver onsdag og torsdag
Tlf: 90806413
Mail: kristin.aaserudseter@bna.oslo.kommune.no

 

Kom til oss og snakk om:

- Føler du deg nedfor eller engstelig?
- Strever du med søvn, konsentrasjon, hodepine?
- Har du utfordringer ift. mat /selvbilde?
- Rusproblematikk?
- Vanskeligheter hjemme eller i vennekretsen?
- Trenger du resept på prevensjon?
- Testing, -graviditet,- seksuelt overførte sykdommer, chlamydia m.m
- Noen å prate med?

Vi har taushetsplikt!
Samarbeid med skole, hjem eller andre instanser skjer etter samtykke!

VELKOMMEN TIL OSS!!