Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Hjelpetilbud

Åpningstid: mandag-fredag 8.30-15.30. Vi har kontor i 2. etg

Helsesykepleier Nina Aurora Malm
Tilstede: tirsdag-torsdag kl. 08.30 - 15.30
Tlf: 95497183
E-post: nina.aurora.malm@bna.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Camilla Nilsen
Tilstede: mandag, tirsdag og fredag kl. 08.30 - 15.30
Tlf: 90694782
E-post: camilla.nilsen@bna.oslo.kommune.no

Skolepsykolog Kristin Aaserudseter

Tilstede: mandag (oddetalluker) og torsdag kl. 08.30 - 15.30

Tlf: 90806413

E-post: kristin.aaserudseter@bna.oslo.kommune.no

Ruskonsulent Erlend Breck Helland

Tilstede: fredag kl. 08.30 - 15.30

Tlf: 41749716

E-post: erlend.helland@bna.oslo.kommune.no

Helsesykepleier for hørselshemmede Anne Mette Volsing Dahl

Tilstede: onsdag kl. 08.30 - 15.30

Tlf: 94801918

E-post: anne-mette.dahl@hel.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn. 

Du kan ta kontakt med oss angående alt som handler om din fysiske, seksuelle eller psykiske helse og sosiale utfordringer: 

  • føler deg nedfor eller er engstelig
  • strever med søvnvansker eller hodepine
  • har utfordringer knyttet til mat og/eller kroppsbilde
  • bekymret for eget bruk av rusmidler
  • vanskelig hjemme eller i vennekretsen
  • prevensjonsveiledning og resept på prevensjon
  • stort utvalg gratis kondomer og glidemidler
  • graviditetstest
  • Vi har selvtest klamydia hver dag mellom kl. 08.30 - 12.40

Eller kanskje trenger du rett og slett et plaster eller noen å prate med

Ingen bekymring er for liten eller stor!

Samarbeid med skole, hjem eller andre instanser skjer etter samtykke. 

Vi som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt!

Helsestasjon for ungdom bydel Nordre Aker:

Åpen mandag og onsdag kl. 15.30 - 18.30

Adresse: Nydalsveien 21

Tlf.nr: 974 67 435

Kom til oss og snakk om:

- Føler du deg nedfor eller engstelig?
- Strever du med søvn, konsentrasjon, hodepine?
- Har du utfordringer ift. mat /selvbilde?
- Rusproblematikk?
- Vanskeligheter hjemme eller i vennekretsen?
- Trenger du resept på prevensjon?
- Testing, -graviditet,- seksuelt overførte sykdommer, chlamydia m.m
- Noen å prate med?

Vi har taushetsplikt!
Samarbeid med skole, hjem eller andre instanser skjer etter samtykke!

VELKOMMEN TIL OSS!!