Hovedseksjon

Eksamen

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Eksamensplan videregående opplæring vår 2024: 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110477 

Her kan du lese mer om trekkordningen for eksamen: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018

 

Reglement for skriftlig eksamen

Oppmøte er kl 08.15. Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Hvis du kommer for sent, får du ikke ta igjen tiden du har mistet. Kandidater som kommer til eksamen etter kl. 10.00, får ikke tatt eksamen.

Om hjelpemidler

  • Du er selv ansvarlig for at PCen og alle digitale hjelpemidler på PCen er oppdaterte og virker som de skal før eksamen. IKT vil være tilgjengelig for service og spørsmål før eksamen.
  • Du er selv ansvarlig for å ha satt deg inn i hvordan hjelpemidlene brukes på en god måte, f.eks ordbøker, geogebra og programmer for andre skriftspråk.
  • Du er selv ansvarlig for at du ikke har med deg andre hjelpemidler enn dem som er tillatt til eksamen.
  • I samfunnsøkonomi, matematikk, fysikk, kjemi og biologi er eksamen todelt:
  1. Del 1 = skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  2. Del 2 = Alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
  • I alle andre fag er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av oversettelsesprogram, internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Oppdatert liste over nettressurser blir klart før skriftlig eksamen. 
  • Dokumenter fra OneNote, Teams, Its learning må være lastet ned på maskinen din lokalt i forkant. 

Blir du syk på eksamen, må du levere legeerklæring snarest og senest innen 3 dager. Du får ikke eksamen eller eventuelt vitnemål før neste semester. Hvis du er syk på eksamen i trekkfag, blir eksamensfaget trukket på nytt.

Her finner du mer informasjon på Oslo kommunes hjemmeside: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/eksamen-i-videregaende-skole/

Om muntlig eksamen

Informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen får du fra skolen ved offentliggjøring av eksamenstrekket og av faglærer i forkant av din eksamen.

Hva skjer hvis jeg stryker eller blir syk på eksamen?

Se  Ny, utsatt, særskilt (NUS) eksamen

Eksamensoversikter