Hovedseksjon

Rådgivningstjenesten

Rådgiverne 2020-2021

Her finner du kontaktinformasjon til skolens rådgivere

Rådgivertemaet samarbeider med kontaktlærere, helsetjenesten og miljøarbeider på skolen. I tillegg har vi tett kontakt med hjelpe- og støtteapparat utenfor skolen. Du får ikke fravær ved besøk hos rådgiverne.

Vi:

  • tilbyr utdannings- og yrkesveiledning
  • gir utdannings – og yrkesorientering i klassene
  • veileder ved spørsmål om fagvalg
  • informerer om studieopphold i utlandet
  • hjelper deg som har personlige og sosiale vansker
  • legger til rette for elever med spesielle behov

 

Vi er her for deg!