Fraværsregler

logo

Nydalen har samlet våre retningsllinjer for oppfølging av fraværsgrensen i dette dokumentet, hvor vi har en gjennomgang av skolens retningslinjer for fravær. Der kan du lese om fraværsgrensens innhold, mulige konsekvenser fravær kan få, samt lokale tolkninger.

Hvis du skal være borte fra skolen skal det leveres en melding om fravær til kontaktlærer. Dette kan gjelde dags- eller ukesfravær pga. reise, medisinske grunner, religiøse høytider, begravelse m.m. Les mer om konsekvensene av fravær i retningslinjene for fravær på Nydalen.

Hvis du har behov for å søke om hevet fraværsgrense, skal du bruke dette skjema. Lever det til din avdelingsleder når du har fylt det ut.

Hvis du skal være borte fra skolen skal det meldes om fravær til kontaktlærer. Dette kan gjelde dags- eller ukesfravær pga. reise, medisinske grunner, religiøse høytider, begravelse m.m.

Hvis en elev er fraværende på grunn av sykdom må foresatte eller myndige elever gi beskjed til kontaktlærer så raskt som mulig.