Hovedseksjon

Elevrådet

logo

Elevrådet ved Nydalen jobber hver dag for en bedre skole. Vårt mål er at alle skolens elever skal trives og ha de beste forutsetningene for å komme så langt som de måtte ønske. For å nå dette målet arbeider elevrådet kontinuerlig på ulike arenaer. Vi fremmer demokrati i skolen ved å samle representanter fra alle klasser til elevrådsmøte annenhver uke, samtidig som elevrådsstyret har møte med rektor med jevne mellomrom. På denne måten er elevrådet et talerør mellom elevene og ledelsen på skolen, slik at hver enkelt elev har muligheten til å komme med innspill til hvordan Nydalen kan bli en enda bedre skole.

Nydalens elevråd har et ønske om å bidra til å skape en skole som ikke bare er bra faglig, men som også har et best mulig skolemiljø. Derfor har vi en årlig fadderordning slik at nye elever fortest mulig finner seg til rette på skolen. Årlig arrangerer elevrådet også blant annet fotball og sjakkturnering. Dette skaper liv og røre på skolen og hjelper til med å bryte opp skolehverdagen.

Hver høst arrangerer elevrådet, i samarbeid med ledelsen, et solidaritetsprosjekt hvor alle pengene skolens elever jobber inn går til døve i Kenya.

Elevrådet har blitt premiert for sitt arbeid ved flere anledninger siden skolens oppstart i 2011. I 2012 ble elevrådet tildelt prisen «Årets nykommer» blant elevrådene i Oslo. Denne prisen ble etterfulgt av prisen «Årets prosjekt» i 2014 med bakgrunn i vårt arbeid med prosjektuken «Psykisk helseuken» i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. I 2015 vant vi den gjeveste prisen hittil i vår historie da vi ble kåret til «Årets elevråd» i Oslo. Elevrådet på Nydalen har tatt store steg, og arbeider for å ta nye steg for en bedre skole også i fremtiden!

 

Kontaktinfo til elevrådsleder:

Saida Tufa
saida2610@osloskolen.no
40 07 55 94

 

Informasjon

Vedtekter for elevrådet 2016-17

Årshjul for elevrådet

Referat fra elevrådsmøter 2017/18
07.09.17

Referat fra elevrådsmøter 2016/17

21.09.16

12.10.16

04.01.17

Uke 3

08.02.17

25.4.17