Hovedseksjon

Skolens historie

skolebygg

Nydalen vgs er en ny videregående skole i Oslo. Bygget sto klart til skolestart høsten 2011. Den offisielle åpningsdagen var mandag 22. august. Bygget har et innvendig areal på 14 175 m2, fordelt over seks etasjer.


Under bakken ligger idrettshallen som er av internasjonal størrelse, samt et styrkerom på 163 m2.

Det er lagt til rette for bydelsbibliotek/skolebibliotek i 1. etasje. Her ligger også en stor elevkantine/lærerkantine hvor det kan kjøpes kald og varm mat.

Over det, i 2. etasje, har HO-elevene (helse og sosial) og TL-elevene (tilrettelagt) sine baser. I denne etasjen holder også administrasjon, ledelse og rådgivere til.

Hele 3. etasje er satt av til ST-elevene (studiespesialiserende).

Helt øverst, i 4. etasje er basen til SESAM-elevene (service og samferdsel) plassert, i tillegg til arbeidsplasser for det pedagogiske personalet. Her er det også en stor utvendig terrasse som elever og lærere kan benytte.