Hovedseksjon

Ny, utsatt og særskilt eksamen

NUS er en forkortelse for Ny-, Utsatt- og Særskilt eksamen.

  • Ny eksamen: En elev som har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må hen ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort.
  • Utsatt eksamen: En elev som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen har rett til å melde seg opp til eksamen ved første mulige anledning. Gjelder utsatt eksamen et trekkfag skal eksamensfaget trekkes på nytt. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til NUS-eksamen ved første anledning, må hen ta faget som privatist, og standpunktkarakteren faller bort. (Gyldig dokumentasjon må leveres innen tre dager fra eksamensdato)
  • Særskilt eksamen: En elev som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget. NB! gjelder ikke yrkesfaglig fordypning (YFF).

 

Oppmelding:

Du må melde deg opp til eksamen på Nydalen vgs innen fristen (følg med informasjon i VIS). Skolen sender brev til tidligere elever med tilbud om NUS-eksamen ved skolestart, og disse melder seg opp ved instruksen i dette brevet. Elever som ikke har mottatt tilbud om NUS-eksamen de mener å ha rett på, må selv kontakte skole for å avklare dette. 

Det er elevenes ansvar å påse at man blir oppmeldt til ny/utsatt/særskilt (NUS) eksamen. 

Når foregår NUS-eksamen? 

Skriftelig eksamen vil normalt bli avholdt på skolen i november/desember, men muntlig eksamen kan også bli avholdt tidligere eller senere. Resultatet av skriftlig eksamen vil foreligge i starten av januar. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med resultatet på NUS-eksamen i tide til å klage innen fristen og i tide til å melde deg opp som privatist hvis du ikke er fornøyt med resultatet. 

Hva skjer hvis jeg ikke melder meg opp, ikke møter, stryker eller ikke er fornøyd med resultatet på NUS-eksamen? 

Da må du ta faget som privatist og du er selv ansvarlig for å melde deg opp innen fristen. Dette gjøres ved privatist.inschool.visma.no. Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding. Hva gjør jeg når NUS-eksamen er bestått og jeg ønsker dokumentasjon (vitnemål/Kompetansebevis)? Ta kontakt med den som har anvar for fagdokumentasjon på skolen. 

Hva hvis jeg får IV i standpunkt? 

Elever som får IV (ikke vurdert) i standpunkt har ikke rett til NUS-eksamen og må melde seg opp til eksamen som privatist. Dette gjøres ved privatist.inschool.visma.no. Her finner du også informasjon om betaling og frister for oppmelding.