Helseservicefag, VG2

logo

Ved å velge helseservicefaget kan du velge mellom fire ulike utdanningsprogram på Vg3. Du kan velge helsesekretær, apotektekniker, portør eller tannhelsesekretær.

Helseservicefaget vil medvirke til å utvikle din evne til å yte god service overfor pasienten, kollegaer og kunder. Opplæringen vil sette helseservicearbeideren i stand til å arbeide raskt, effektivt og nøyaktig. I tillegg skal du kunne jobbe med ulike mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

På Nydalen videregående skole kan vi tilby deg som velger helseservicefaget utdanningsprogrammet helsesekretær på Vg3.