Helseservicefag, VG2

logo

Ved å velge helseservicefaget kan du velge mellom fire ulike utdanningsprogram på
Vg3. Du kan velge helsesekretær, apotektekniker, portør eller
tannhelsesekretær.

Helseservicefaget vil medvirke til å utvikle din evne til å yte god service
overfor pasienten, kollegaer og kunder. Opplæringen vil sette
helseservicearbeideren i stand til å arbeide raskt, effektivt og nøyaktig. I
tillegg skal du kunne jobbe med ulike mennesker i ulike livssituasjoner og med
ulik kulturbakgrunn.

På Nydalen videregående skole kan vi tilby deg som velger helseservicefaget
utdanningsprogrammet helsesekretær på Vg3.