Hovedseksjon

Vg2 Helseservicefag

Elever i amfiet

Helseservicefaget vil medvirke til å utvikle din evne til å yte god service overfor pasienten, kollegaer og kunder. Opplæringen vil sette helseservicearbeideren i stand til å arbeide raskt, effektivt og nøyaktig. I tillegg skal du kunne jobbe med ulike mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

På Nydalen videregående skole kan vi tilby deg som velger helseservicefaget utdanningsprogrammet helsesekretær på Vg3.

Kontakt oss: Helse og oppvekstfag

Avdelingsleder Trine Årstadvold
Tlf: 94 86 75 83
Epost: trine.arstadvold@osloskolen.no

Rådgiver Ida Krogh Eide
Tlf: 47 51 80 15
Epost: ida.eide@osloskolen.no

 

Fagoversikt Vg2 Helseservicefag

Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypning
Samfunnsfag
Norsk
Kroppsøving