Vg2 Helseservicefag

logo

Helseservicefaget vil medvirke til å utvikle din evne til å yte god service overfor pasienten, kollegaer og kunder. Opplæringen vil sette helseservicearbeideren i stand til å arbeide raskt, effektivt og nøyaktig. I tillegg skal du kunne jobbe med ulike mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

På Nydalen videregående skole kan vi tilby deg som velger helseservicefaget utdanningsprogrammet helsesekretær på Vg3.

Fagoversikt Vg2 Helseservicefag

Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Yrkesfaglig fordypning
Samfunnsfag
Norsk
Kroppsøving