Hovedseksjon

Spørsmål og svar

Livet på Helse og oppvekst, Nydalen vgs

1Hvor mange elever er det i klassen?
På yrkesfag er det 16-17 elever i klassene.

Er det mange gutter på HO?
Det er blitt flere og flere gutter på HO og det er veldig bra. Vi trenger gutter i alle yrkene i yrkene i helse og oppvekstsektoren. I år har vi gutter i 3 av 5 klasser på VG1.
På barn og ungdom er ca halvparten gutter.

Hvordan er miljøet på HO?
Elevene sier at det er et trygt miljø og at man bryr seg om hverandre og hjelper hverandre.
Elevene kan få lov å være seg selv. De blir kjent med ungdommer fra hele Oslo.

Hvordan er lærerne?
Lærerne er opptatt av å skape et trygt og godt klassemiljø og læringsmiljø for alle. På HO har vi lærere av begge kjønn med ulik fagbakgrunn og kompetanse. De danner sammen det beste laget rundt elevene.

Hvordan er skoledagen på HO?
Skoledagen starter kl 0830 og siste time slutter 1550. Noen dager starter du senere og andre dager slutter du tidligere. Det er en blanding av programfag og fellesfag. En dag i uken er du ute i praksis.

Hvor er man i praksis?
De fleste er i barnehage/ skole/ASK eller på sykehjem/dagsenter på VG1.

Er det mye lekser på HO?
Det vil alltid være behov for hjemmearbeid men jo mer du jobber på skolen, jo mindre er det behov for å jobbe mye med lekser hjemme. Lærerne er dyktige til å bruke mange ulike undervisnings metoder og legge til rette for at hver enkelt elev skal lære på best mulig måte.

Hva kan du bli når du går på HO?
Det er veldig mange yrker innenfor HO og vi har 3 ulike programområder på VG2 og 1 på VG3 på Nydalen. Se på hjemmesiden vår for info.
Hvis du tar påbygg etter at du har fullført videregående, kan du søke deg videre til høyere utdanning.

Kontakt oss: Helse og oppvekstfag

Avdelingsleder Trine Årstadvold
Tlf: 94 86 75 83
Epost: trine.arstadvold@osloskolen.no

Rådgiver Ida Krogh Eide
Tlf: 47 51 80 15
Epost: ida.eide@osloskolen.no