Hovedseksjon

Toppidrett på Nydalen vgs.

skolebygg

Programfag toppidrett organiseres slik:
*Kan også tas på ett år i Vg2

Toppidrett 1, Vg1:
En obligatorisk treningsøkt pr. uke i spesialidretten
Undervisning i og selvstendig arbeid med teori
Vurdering: Løpende underveisvurdering. Sluttvurdering i juni
Elevene kan bli trukket ut til muntlig/praktisk eksamen i toppidrett 1
(For elever som begynner med programfag toppidrett på Vg2 og dermed tar faget på ett år, er faget organisert på samme måte som i toppidrett 2 på Vg3.)

Toppidrett 1, Vg2:
En obligatorisk treningsøkt i regi av våre samarbeidsklubber pr. uke
Undervisning og vurdering i teori knyttet til toppidrettsfaget
Elevene får underveisvurdering og sluttvurdering i juni
Elevene kan bli trukket ut til muntlig/praktisk eksamen i toppidrett 1
(For elever som begynner med programfag toppidrett på vg2 og dermed tar faget på ett år, er faget organisert på samme måte som i toppidrett 2 på vg3.)

Toppidrett 2, Vg3

En obligatorisk treningsøkt pr. uke i spesialidretten
En økt basistrening med skolens faglærer og/eller egentrening/ferdighetsutvikling i toppidrett pr. uke
Undervisning og selvstendig arbeid med teori
Vurdering: Løpende underveisvurdering, halvårsvurdering i januar og sluttvurdering i juni
Elevene kan bli trukket ut til muntlig/praktisk eksamen i toppidrett 2

I tillegg til det som er beskrevet over, kan elever som har toppidrett som programfag, få tilbud om flere treningsøkter pr. uke i regi av våre samarbeidsklubber. I toppidrett 2 (Vg3) kan elevene da bytte ut en basistreningsøkt med faglærer/egentrening/individuell ferdighetsutvikling og delta på trening i regi av en av klubbene i stedet. Dersom elevene ønsker å benytte seg av dette tilbudet, kan de – avhengig av idrett (individuell/lagidrett) - inngå avtaler direkte med klubbene. Avtalene regulerer forholdet mellom den enkelte elev og klubben og kan f.eks. inneholde punkter som bindingstid, krav til oppmøte og treningsavgift.

Skolen har samarbeidsavtaler med flere lokale idrettslag og kontakt med fag- og treningsmiljøer på høyt nivå i alle idrettene vi tilbyr.

For spørsmål om toppidrettstilbudet på Nydalen vgs. – ta kontakt med trine.kalsag@osloskolen.no

 

 

Kontakt oss: Toppidrett

Avdelingsleder Trine Kalsæg
Tlf: 90 20 57 57
E-post: trine.kalsag@osloskolen.no