Hovedseksjon

Inntak til studiespesialisering med toppidrett på Nydalen videregående skole

Toppidrett ST

Karakterbasert inntak

Du søker Vg1 ST på Nydalen vgs. (kode STUSP1 i vigo). Inntaket gjøres på bakgrunn av grunnskolepoeng. Her har vi 160 elevplasser.

Delvis ferdighetsbasert inntak

Du søker Vg1 ST med toppidrett på Nydalen vgs. (kode STUSP1—T i vigo). Her har vi 32 elevplasser. Inntaket gjøres på bakgrunn av idrettslige ferdigheter og grunnskolepoeng. Den ene halvparten av plassene fylles opp etter karakterer (grunnskolepoeng) alene. Den andre halvparten fylles opp etter en kombinasjon av ferdighet og grunnskolepoeng, der ferdighet og grunnskolepoeng vektes 80/20. 

Elever som blir tatt inn på Vg1 ST på Nydalen vgs., får samme muligheter til å kombinere skolegang med toppidrett uavhengig av hvordan de er tatt inn.

Inntaksregler for delvis ferdighetsbasert inntak

Du må oppfylle følgende kriterier for å være aktuell for inntak til studiespesialisering med toppidrett med delvis ferdighetsbasert inntak:

- Du må være primærsøker, dvs. at du må ha studiespesialisering med toppidrett (kode STUSP1—T-) som ditt førsteønske når du søker skoleplass. Les mer om dette her: https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/spesielle-tilbud-i-fylket/a/032963

- Du må ha ungdomsrett. Les mer om dette her:

https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/ungdomsrett-lovfestet-rett-for-ungdom/a/032955#fylkeskommentar_031812

 - Du må ha fylkestilhørighet i Oslo*. Les mer om dette her: 

https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/fylkestilhorighet/a/032729

* Søkere fra andre fylker kan søke, men vil bli prioritert etter søkere fra Oslo. Studiespesialisering med toppidrett er ikke et landsdekkende tilbud. Egne regler gjelder – se skolens hjemmeside for mer informasjon om dette.

Inntak til studiespesialisering med toppidrett kode STUSP1--T

Søkere til STUSP1—T- vil i løpet av april få innkalling til en inntaksdag på Nydalen vgs. Denne dagen skal alle søkerne vurderes i ferdigheter som er relevante for deres spesialidretter. I tillegg skal de gjennomføre et intervju/en samtale med en lærer og/eller trener om sin motivasjon og utvikling. Søkerne må legge fram dokumentasjon på nivå/ferdighet i sine idretter, for eksempel resultatlister og uttalelser fra trener/idrettslag/forbund. De må også ha med kontaktinformasjon til trener for referanse. Skolen gjør en helhetlig vurdering av søkerne etter kriterier som sendes ut sammen med innkalling til inntaksdagen.