Hovedseksjon

Skolematundersøkelse i videregående skole

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Høsten 2022 startet innføring av et gratis skolemåltid i videregående skole i Oslo. For å ha et godt kunnskapsgrunnlag om effekt av skolemåltidet gjennomføres "Skolematundersøkelsen" i uke 5-7. Spørsmålene i undersøkelsen vil ta ca 10 minutter å besvare og vil omhandle blant annet mat- og måltidsvaner, trivsel, konsentrasjon, læring. Spørreundersøkelsen er anonym, og eleven bestemmer selv om de ønsker å besvare den eller ikke. Vedlagt finner dere mer informasjon fra Oslo kommune om undersøkelsen. 

Informasjon om Skolematundersøkelsen i Oslo