Informasjon til elever og foresatte

Tomt amfi

Kjære alle elever og foresatte
Påsken er over og vi er inne i siste innspurt av skoleåret. Til tross for at tiden er veldig annerledes, må vi sikre at alle elevene våre skal nå så langt de kan. Dette gjør vi ved hjelp av dyktige lærere som er tett på og som skaper et godt og trygt digitalt læringsmiljø, i tett sammarbeid med rådgivere, helsetjenesten og ledelsen.Vi heier på dere og skal gjøre alt vi kan for å opprettholde motivasjonen og læringstrykket.Dere skal vite at vi savner elevene våre hver dag, og ønsker dere tilbake på skolen.

Om undervisningen:
I dag starter skolen opp igjen med hjemmeundervisning. Vi følger ordinær timeplan og faglærer er tilgjengelig for elevene i Teams . Her gjennomføres det både direktesendt undervisning og en-til-en-veiledning. Faglærer avtaler med elevene i forkant om oppmøte etc. Alt elevene trenger av fagmateriell ut over fagbøker, ligger på It's Learning (ITS). Det er også her alt av vurderingsarbeid leveres inn.

Eksamen og vitnemål:
Udir skriver "Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.
Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen"

Vurdering:
Vi vet at dere er svært opptatt av dette med vurdering og standpunktkarakterer. Lærerne har skaffet seg godt grunnlag gjennom hele året som en del av sin underveisvurdering. Dette har betydning. Nå mot slutten av skoleåret skal dere elever ha mulighet for å vise økt kompetanse som kan ha betydning for en helhetlig standpunktkarakter. Heldagsprøvene som ble avlyst, kommer etter all sannsynligvis ikke til å bli gjennomført ved vår skole. Lærerne vil legge til rette for andre vurderingsmuligheter når det gjelder muligheten for å vise økt kompetanse mot slutten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.Det har  også litt å si om muntlig eksamen gjennomføres eller avlyses.

Om veiledning til høyere utdanning:
Fristen for å søke høyere utdanning er 15.04. Elever som trenger hjelp til å søke kan kontakte rådgiver Liv Ellen Mikkelsen

Vg2 Helse- og oppvekstfag og Service og samferdsel:
I planen for gjenåpning av skolene er det bestemt at Vg2 YF og Vg3 YF skal åpne 27.04. Vi har tatt kontakt med myndighetene for å få avklart om våre YF – avdelinger skal åpne. Vår YF – undervisning har ikke behov for utstyr i vesentlig grad, og det er derfor mulig å fortsette hjemmeundervisning. Vi venter på snarlig avklaring.

Vi arbeider med å lage en plan på hvordan dette eventuelt skal gjennomføres. Vi skal være sikre på at dere er trygge når dere kommer tilbake. Vi kommer med mer informasjon så fort vi vet noe mer.

Kontakt oss:
Selv om vi ikke er på skolen, er vi tilgjengelige. Alle elever og foresatte som har spørsmål, er velkommen til å ta kontakt.

Se HER for oversikt over kontaktlærere

Se HER for kontaktinformasjon til faglærere og kontaktlærere (sortert alfabetisk på fornavn)

Se HER for kontaktinformasjon til rådgivere

Se HER for kontaktinformasjon for skolehelsetjenesten

Se HER for kontaktinformasjon til ledelsen