Hovedseksjon

Velkommen til møte for foresatte 31. august 2023

Nydalen front 2

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er parkeringsmuligheter ved skolen. 

Program for hvert utdanningsprogram: 

Helse-og oppvekstfag
Vg1 kl. 17.30-18.15: Møte i klasserommene med kontaktlærerne
Vg1 Kl. 18.30 – 1915: Informasjonsmøte i Auditoriet v/ Linn-Siri Jensen (rektor)
Vg2 Kl. 17.30 – 18.30 Møte i klasserommene med kontaktlærerne.

Studiespesialisering:

Vg1 Kl. 16.30 - 17.15: Informasjonsmøte i Auditoriet v/ Linn-Siri Jensen (rektor). Gjelder kl. 1STD, 1STE og 1STF. Deretter møte i klasserommene med kontaktlærerne. 

Vg1 kl. 16.30 – 17.15: Informasjonsmøte om skolens toppidrettstilbud i rom 332-60/70. Gjelder foresatte med elever som har studiespesialisering med toppidrett.

Vg1 kl. 17.30 – 18.15: Informasjonsmøte i Auditoriet v/ Linn-Siri Jensen (rektor). Gjelder klasse 1STA, 1STB og 1STC. Deretter møte i klasserommene med kontaktlærerne

Vg2 kl. 16.30 -17.30: I klasserommene med kontaktlærerne

Salg, service og reiseliv:

Vg1 kl. 17.30- 18.20: Møte i klasserommene med kontaktlærerne

Vg1 Kl. 18.30 – 19.15 Informasjonsmøte i Auditoriet v/ Linn-Siri Jensen (rektor).

Vg2 Kl. 17.30 – 18.30 Møte i klasserommene med kontaktlærerne.

Tegnspråkavdelingen: 

1ST-T kl. 16.30 - 17.15: møte i klasserommet (rom 411-40) med kontaktlærer Lise Falsen. Deretter informasjonsmøte i Auditoriet ved rektor Linn Siri Jensen (dette blir tegnspråktolket).

2ST-T: kl. 16.30 - 17.15: Møte med kontaktlærer Anne Sofie Longva i klasserommet (rom 321-30/40)

1HO-T kl. 17.30 - 18.15: Møte i klasserommet (rom 321-20) med kontaktlærer Mia Aspelien. Deretter informasjonsmøte i Auditoriet kl. 18.30 - 19.15 (dette blir tegnspråktolket).

FB-T: kl. 16.30 - 17.30: Møte med kontaktlærer Kamilla Båtnes i klasserommet (rom 311-40)

FC-T: kl. 16.30 - 17.30: Møte med kontaktlærer Claudia Lund i klasserommet (rom 332-90)

Tilrettelagt avdeling: 

STL, 1SEF og 1SEG kl. 16.30-17.15 Informasjonsmøte i Auditoriet v/ Linn-Siri Jensen (rektor). Oppmøte i hver sine klasserom kl. 17.30.

TM-gruppene eget foreldremøte 5.september kl. 16.30.

Vel møtt!