Hovedseksjon

Utviklingssamtaler tirsdag 12.mars kl. 16.30 - 19.00

Nydalen VGS på kvelden

Kontakt- og faglærere vil være tilgjengelig for samtaler med foresatte fra kl. 16.30 - 19.00 tirsdag 12. mars. Da kan du treffe lærere som underviser på:
• Helse- og oppvekstfag
• Avdeling for tegnspråk
• Salg, service og reiseliv
• Studiespesialisering Vg1 og Vg2, samt Vg3-elever under 18 år
• Avdeling for tilrettelagt opplæring

Kvelden er organisert med korte samtaler med faglærere. Innholdet vil kunne være en dialog om elevens faglige utvikling og trivsel. Har du/dere behov for en lengre samtale med kontakt- eller faglærer, må dette avtales utenom denne kvelden. Dette vil også gjelde samtaler hvor sensitiv informasjon skal diskuteres, da alle sitter i åpent landskap.
Lærerne sitter i alfabetisk rekkefølge etter fornavn. Det er viktig at elevene informerer foresatte om fornavn på sine lærere på forhånd. Når du kommer til skolen er det mulig å få informasjon om navn på faglærer hvis du ikke har fått en slik oversikt. Henvend deg i infoskranken ved hovedinngangen.
Tegnspråktolker vil være tilstede.
Vi gjør oppmerksom på at samtalene gjelder elever under 18 år. Dersom foresatte til elever over 18 år ønsker utviklingssamtaler, må de ha med en samtykkeerklæring fra eleven.
Elever vil selge kaffe og noe lett "å bite i". Inntektene vil gå til skolens utviklingsprosjekt (Deaf Aid Isinya).
Det er dessverre ingen parkeringsmuligheter på skolens område.

Hjertelig velkommen til Nydalen!
Hilsen ledelsen ved Nydalen vgs