Nydalen vgs er tilbake i normal drift

Nydalen kveld

De viktigste punktene å merke seg er:

  • Avstandsregler i klasserommene oppløses
  • Avstandsregler i fellesareal på en meter opprettholdes
  • Avstandsregler fra lærer til elev på en meter opprettholdes

Skolen er opptatt av en trygg og god gjenåpning for alle elever og ansatte. Vi følger de gjeldende  retningslinjene for hygiene og avstand, og det er viktig at alle har gjort seg kjent med disse reglene. Er du syk, skal du gi beskjed, holde deg hjemme og følge karantenereglene, slik myndighetene har bestemt.

Har du spørsmål? Spør kontaktlærer eller avdelingsleder for ditt trinn! 
Se under for nærmere informasjon for hver anledning.

Vi se frem til noen fine og gode skoleuker med alle de flotte  elevene våre!

 

Avdeling for hørselshemmede
Undervisning følger vanlig timeplan, men korter ned dagen ved å ta 30 minutt spisepause. I tillegg skal alle elever fortsette å spise lunsj i klasserommet som de har gjort frem til nå, for å minske elever i fellesområdene i pausetid.

Avdeling for Service og samferdsel
Full drift for vg1 tirsdag 2. juni og vg2 fra onsdag 3.juni. Elevene på Service og samferdsel skal benytte inngangen i 4. etasje. Elevene skal i størst mulig grad holde seg i 4. etasje gjennom hele skoledagen.

Avdeling for Helse og oppvekstfag
Følger oppsatt plan til og med uke 23. Fra uke 24 følges ordinær timeplan.

Avdeling for tilrettelagt
Følger eksisterende plan fram til onsdag. Fra torsdag starter TM-gruppene kl. 0915 og slutter kl. 14.1SEG og 1SEH starter fra torsdag kl. 0930 og får tilsendt timeplan fra kontaktlærer. Begge tilbudene har komprimerte dager med forkortet lunsj for å bidra til at vi overholder smittevernrådene.

Aavdeling for studiespesialiserende
På avdeling for ST beholdes rotasjonen med trinn etter oppsatt plan. Uke 24 vil alle elever være tilbake på skolen.  Neste uke er altså Vg1 på skolen onsdag, Vg2 er på skolen torsdag og Vg3 er på skolen tirsdag og