Hovedseksjon

SalTo Oslo vest inviterer til Parenthood kveld

Fem videregåendeskoleelever

SaLTo Oslo vest inviterer til foreldrekveld hvor tema er rus; trender i Vest, tips og råd til foreldre og informasjon om lavterskeltilbud i bydelene (se invitasjon til høyre på siden). Sted er Bydelsehuset Frogner, Drammensveien 60.