Hovedseksjon

Helsedirektoratets beredskap ved atomuhell

kart

Nydalen har som en del av Oslo kommunes beredskap, mottatt jod tabletter som kan deles ut til elevene ved atomuhell. 

I den forbindelse er det påkrevd en bekreftelse fra foresatte for våre elever under 18 år dersom elevene ikke skal motta dette i en slik situasjon. Vennligst meld tilbake til skolen til skolens postmottak (postmottak.nydalen.vgs@osloskolen.no)  innen 12. mars 2022. 

Vi anbefaler følgende lenke for ytterligere informasjon fra Oslo kommune:  https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13356901-1579533028/Tjenester%20og%20tilbud/Helse%20og%20omsorg/Helsehjelp/Helsesykepleier%20p%C3%A5%20skolen/Atomberedskap%20og%20utdeling%20av%20jodtabletter.pdf