Fortsatt mekling i Oslo

Nydalen front 2

Oslo er eget tariffområde, og forbundene mekler fremdeles . En eventuell streik vil tidligst bli iverksatt fra arbeidstidens start fredag 28.05.

Alle elever og ansatte møter på skolen som normalt