Hovedseksjon

Foreldreundersøkelsen 2023/2024

Elever i gang

Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen gjennomføres 8. november til 20. desember.

Hvem gjelder undersøkelsen for? 

Foreldreundersøkelsen gjelder for foresatte med barn under 18 år, og blir sendt til foresatte med barn på 1. trinn til og med vg1. 

Hvordan kan du svare på foreldreundersøkelsen?

Én foresatt per elev vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen.  
Hvis du har flere barn ved Nydalen videregående skole, får du én svarlenke per barn. Det tar om lag 5–10 minutter å svare på undersøkelsen.

Din tilbakemelding er viktig for at vi skal kunne gi en så god skole som mulig.

Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen.

Personvern

Alle svar blir behandlet konfidensielt. Svarene vil kun inngå i skolens samlede resultater per skole og trinn. Du kan lese mer om undersøkelsen i informasjonsskrivet her på siden.