Utviklingssamtaler

Ma. 2.11. 0:00

fr. 4.12. 0:00

For foresatte til elever under 18 år.
Utviklingssamtalene skjer i stor grad digitalt og vil bli gjennomført ila uke 45.
Se nyhetssaken for utfyllende informasjon