Velkommen til nytt skoleår

Personalet 2021-2022

Første skoledag
Skolen starter mandag 16.8, og vi gleder oss til å møte alle nye og kjente elever! I oversikten nedenfor kan du lese når de forskjellige studieprogrammene starter den første dagen. Alle møter i amfiet den første dagen før de følger kontaktlærer til klasserommet.

Avdeling for helse- og oppvekstfag
Vg1: I Amfiet klokken 1000
Vg2: I Amfiet klokken 1000
Vg3 Helsesekretær: I Amfiet klokken 1000

Avdeling for tegnspråk
Vg1 og Vg2 ST: I Amfiet klokken 1030
Vg3 ST: I Amfiet klokken 0900
Vg1 og Vg2 YF: I Amfiet klokken 1000

Avdeling for salg, service og reiseliv
Vg1: I Amfiet klokken 1000
Vg2: I Amfiet klokken 1000

Avdeling for studiespesialiserende
Vg1: I Amfiet klokken 1030
Vg2: I Amfiet klokken 0930
Vg3: I Amfiet klokken 0900

Avdeling for tilrettelagt opplæring
I Amfiet klokken 1030

Ved sykdom
Ved symptomer på sykdom skal eleven holde seg hjemme. Foresatte eller elever over 18 år melder ifra til sin kontaktlærer så tidlig som mulig. Dersom eleven er frisk nok til å delta på undervisning, kan eleven gjøre dette gjennom teams eller etter avtale med faglærer.

Foreldremøter
Foreløpig er det planlagt foreldremøter for Vg1 26. august. Mer informasjon kommer.

Bytte skole, klasse eller fag
Dersom noen ønsker seg til Nydalen, men ikke har kommet inn, kan vi dessverre ikke hjelpe med dette. Ta kontakt med rådgiver ved skolen hvor du har fått plass.
Ved klassebytte må avdelingsleder kontaktes. Alle klassene våre er fulle og dersom en elev ønsker å bytte klasse, betyr dette at en annen elev også må bytte klasse. Det må altså tungtveiende grunner til for å innvilge klassebytte.
Ved fagbytte skal skjema i resepsjonen fylles ut. Fagbytter må skje før 1. september og innvilges kun dersom det er ledig plass i gruppene. Dersom elever ønsker å bytte mellom parallelle faggrupper (fra Fysikk 1 til Fysikk 1 i samme blokk), er dette dessverre ikke mulig.

 

Vi gleder oss til et godt og lærerikt skoleår!