Hovedseksjon

Velkommen til utviklingssamtaler 14. mars 2022

Nydalen kveld

Kontaktlærer og faglærere vil være tilgjengelige for samtaler med foresatte fra 16.30-19.00 mandag 14.03.

Vi gjør oppmerksom på at samtalene gjelder elever under 18 år. Dersom foresatte til elever over 18 år ønsker utviklingssamtaler, må de ha med en samtykkeerklæring fra eleven.

Kvelden er organisert som "speeddating" med faglærere i skolens fellesområde (1., 2. og 3. etg). Lærerne sitter i alfabetisk rekkefølge etter fornavn. Når du kommer til skolen er det mulig å få informasjon om navn på faglærer hvis du ikke har det, samt se en oversikt over hvem som sitter hvor. Henvend deg i infoskanken ved hovedinngangen for hjelp med å finne lærer eller rådgivere.

Det er ingen organiserte møter denne kvelden.

Vi gjør oppmerksomme på at denne organiseringen baserer seg på korte samtaler inntil 5 minutter med lærer. Har du/dere behov for en lengre samtale med kontakt- eller faglærer burde dette avtales utenom den avsatte kvelden. Dette vil også være aktuelt hvis det er behov for å ta opp mer sensitive saker. Til samtalene kan du forvente å ta opp elevens faglige utvikling, hvordan eleven kan utvikle eller beholde sitt faglige nivå, samt elevens trivsel i klassen/fagtimene.

Det er dessverre ingen parkeringsmuligheter på skolens område.

Ved inngangen vil det være en informasjonsskranke hvor du kan få svar på spørsmål.

 Hjertelig velkommen til Nydalen! Hilsen ledelsen ved Nydalen vgs.