Hovedseksjon

Søk skoleplass innen 1.mars

Elever som sitter ute

Du søker om skoleplass i vigo: (vigo.no), og søknadsfristen er 1. mars. Gjør man ikke det står man uten skoleplass for neste skoleår. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med en av rådgiverne for mer informasjon om søkning.

Elevene må logge seg med MinID, BankID eller tilsvarende.