Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.  Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. 

Elevene på Nydalen blir invitert og få mulighet til å delta på undersøkelsen før jul.   

Foreldre og foresatte har mulighet til å lese mer om undersøkelsen (se informasjon fra Udir).

 

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet