Hovedseksjon

Elevundersøkelsen 2023/2024

VGS-elever

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.  Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. 

Elevene på Nydalen blir invitert og få mulighet til å delta på undersøkelsen før 6 desember.   

Foreldre og foresatte har mulighet til å lese mer om undersøkelsen og hvordan personopplysninger blir behandlet her:  https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/om-elevundersokelsen-til-elever-og-foreldre/slik-behandler-vi-personopplysninger/