Ledelse og ansatte

logo

Rektor  
Linn-Siri Jensen
Linn-siri.jensen@ude.oslo.kommune.no
93 04 65 72  

Ass. Rektor
Grethe Liv Rostad
Grethe.Rostad@ude.oslo.kommune.no
93 24 73 24

Avdelingsleder Administrasjon
Mitch Barbero
Mitchelle.Barbero@ude.oslo.kommune.no

99 55 54 24   

Avdelingsleder ST VG1
Trine Kalsæg
Trine.kalsaeg@ude.oslo.kommune.no
90 20 57 57

Avdelingsleder ST VG2
Elisabeth Vang 
Elisabeth.vang@ude.oslo.kommune.no
97 60 45 33

Avdelingsleder ST VG3
Stian Olsen
Stian.olsen@ude.oslo.kommune.no 
41 52 62 23

Avdelingsleder Helse og oppvekstsfag
Trine Årstadvold
Trine.arstadvold@ude.oslo.kommune.no 
94 86 75 83

Avdelingsleder Service og samferdsel
Espen Halvorsen
Espen.halvorsen@ude.oslo.kommune.no
90 07 72 73 

Avdelingsleder HH
Claudia Waage
Claudia.waage@ude.oslo.kommune.no
 91 64 69 26

Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring
Inga Marie Haddal Holten
Inga.Holten@ude.oslo.kommune.no
95 30 90 42 

Studieleder
Kaja Hjorthol
Kaja.hjorthol@ude.oslo.kommune.no
92 03 16 14

 

Kommunikasjonsansvarlig
Andrè Trasti
Andre.trasti@osloskolen.no 
957 79 079 

Driftsleder
Eddy Bjørnstad
Eddy2009@osloskolen.no
91 16 93 49

Renholdsleder
Radim Rusanovski
Radim1209@osloskolen.no 
90 05 30 54

 

Rådgivningstjenesten

Rådgiver ST VG1+VG2
Andrea Falkenhaug
Andrea.falkenhaug@ude.oslo.kommune.no
91 61 54 18 

Rådgiver ST VG3
 Liv Ellen Mikkelsen
 liv.mikkelsen@osloskolen.no
 95 87 68 23

Rådgiver HO
 Annika Bjørk
 annika.bjork@osloskolen.no 
 95 87 98 72

Rådgiver SESAM+TL
 
Tove Krüger
 tove.kruger@osloskolen.no
 95 86 38 96

Rådgiver HH
 Elisabeth Sommerfeldt
 elisabeth.sommerfeldt@ude.oslo.kommune.no 
 958 31 346 

 

Helsetjenesten

Helsesøster
 Nina Malm
 nina.aurora.malm@bna.oslo.kommune.
 95 49 71 83

 

Administrasjonen

Fagdokumentasjonsansvarlig
 Evens Cheung
 evens.cheung@osloskolen.no
 91 52 15 78

Økonomikonsulent
 Isaac Njune MacGeh
 isaac.macgeh@osloskolen.no 
 95 16 76 30

Resepsjon
 Berit Nyland Christensen
 berit.christensen@osloskolen.no 
 90 55 72 58

Arkiv
 Eva Marie Sommerfelt Jakobsen
 eva.jakobsen@osloskolen.no 
 90 55 91 44

 

IKT

IKT ansvarlig

Geir Trydal
47 62 86 75
geir.trydal@osloskolen.no