Kontaktinformasjon for ansatte ved skolen

logo

GRektor  
Linn-Siri Jensen
linn-siri.jensen@ude.oslo.kommune.no
93 04 65 72  

 

 GAss. Rektor
 Grethe Liv Rostad
 grethe.rostad@osloskolen.no
 93 24 73 24

 

 AvdeMlingsleder Administrasjon
 Mitchelle Barbero
 mitchelle.barbero@osloskolen.no
 99 55 54 24   

 

 

 1Avdelingsleder ST VG1
 Trine Kalsæg 
 trine.kalsaeg@ude.oslo.kommune.no
 90 20 57 57

 

 

1Avdelingsleder ST VG2
Kaja Hjorthol
kaja.hjorthol@ude.oslo.kommune.no

92031614

 

s Avdelingsleder ST VG3
 Stian Olsen
 stian.olsen@ude.oslo.kommune.no
 41 52 62 23

  

 

1

 Avdelingsleder Helse og oppvekstsfag

 Eva Heggernes
 eva.heggernes@osloskolen.no 
 90 69 44 87

 
 1Avdelingsleder Service og samferdsel

 Fabienne Olaisen
 fabienne.olaisen@ude.oslo.kommune.no 
 97 77 19 97 
 

 Avdelingsleder HH
 
Bente Corneliussen
 bente.corneliussen@osloskolen.no 
 97 52 95 43 

 

 Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring
 Inga Marie Haddal Holten
 inga.holten@osloskolen.no
 95 30 90 42 

 

 Kommunikasjonsansvarlig1

 Andrè Trasti
 andre.trasti@osloskolen.no 
 957 79 079 

 

eddy Driftsleder

 Eddy Bjørnstad
 eddy2009@osloskolen.no
 91 16 93 49

 

 1Renholsleder
 Radim Rusanovski
 radim1209@osloskolen.no 
 90 05 30 54

 

 

Rådgivningstjenesten

 Rådgiver ST VG1+31

 Liv Ellen Mikkelsen
 liv.mikkelsen@osloskolen.no
 95 87 68 23


 

1Rådgiver ST VG2

 Andrea Falkenhaug
 Andrea.falkenhaug@ude.oslo.kommune.no
 91 61 54 18 

 

1 Rådgiver HO

 Annika Bjørk
 annika.bjork@osloskolen.no 
 95 87 98 72

 

1 Rådgiver SE+TL
 
Tove Krüger
 tove.kruger@osloskolen.no
 95 86 38 96

 

 

 Rådgiver HH1

 Tove Bjørner Lindeberg
 tove.lindeberg@osloskolen.no
 95 81 06 43

 

 

Helsetjenesten

 1Helsesøster

 Nina Malm
 nina.aurora.malm@bna.oslo.kommune.no

                     95 49 71 83

 

 1Helsesøster, spesialist  i psykisk helse

 Ida Svantorp

 ida.svantorp@bna.oslo.kommune.no

                     90 62 27 89

 

Administrasjonen

 Fagdokumentasjonsansvarlig1

 Evens Cheung

 evens.cheung@osloskolen.no
 91 52 15 78

 

1 Økonomikonsulent

 Isaac Njune MacGeh

 isaac.macgeh@osloskolen.no 
 95 16 76 30

 

1

 Resepsjon

 Berit Nyland Christensen

 berit.christensen@osloskolen.no 
 90 55 72 58

 

 1Arkiv

 Eva Marie Sommerfelt Jakobsen

 eva.jakobsen@osloskolen.no 
 90 57 69 37

 333Konsulent

 Arjeta Sekiraqa Humolli

 arjeta.humolli@osloskolen.no
 99 54 43 78

 

 

IKT

 IKT ansvarligaaa

 Anders Daaland

 anders.daaland@osloskolen.no 
 91 19 66 01

 

1 IKT medarbeider

 Ijaz Shah

 ejaz.shah@ude.oslo.kommune.no

                    90 17 94 09