Velkommen tilbake og oppdaterte karanteneregler

Nydalen front 1

Vi håper alle elever og ansatte har hatt en riktig god juleferie. 

De videregående skolene er på rødt nivå – foreløpig frem til 15. januar. Skolen er ikke stengt, men for Nydalen betyr det at det er en rotasjon for de fleste elevene mellom digital og fysisk undervisning på skolen. Dette gjør vi for å frigjøre plass for å opprettholde 1 meter avstand.

Gjeldende karanteneregler pr 1. januar

Barn og unge under 18 år og elever i videregående som har fylt 18 år er unntatt fra smittekarantene hvis de er i nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7.    

Fra 1. januar 2022 får også ansatte i skoler unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. 

Les mer om smittekarantene på Helsenorges nettsider